Serwer pracowniczy

Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych


Pracownicy i doktoranci Na tym serwerze znajduj± się strony domowe pracowników i doktorantów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.
SSH Możliwe jest też zalogowanie się przy pomocy SSH. Aktualny odcisk klucza (ang. fingerprint) to: b7:9b:9e:a2:ee:f6:49:89:be:d8:37:dc:2d:cd:f8:db
Poczta - RoundCube. Dostępny jest też nowy program do sprawdzania poczty - RoundCube.
WWW WEiTI Oficjalne strony wydziałowego WWW znajduj± się na serwerze: www.elka.pw.edu.pl
Studia Informacje dydaktyczne dla pracowników i studentów znajduj± się na serwerze: studia.elka.pw.edu.pl
Studenci Natomiast strony domowe studentów można znaleĽć na serwerze: home.elka.pw.edu.pl

Jerzy Sobczyk
E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl