Kolega pokazuje mi grę komputerową,
różne potwory rzucaja sie na "niego". Pytam:
- Jak to jest, oni do ciebie strzelają, a ty nic?
- Bo ja sobie włączyłem niesmiertelnosć
Student nie może sie zalogować.

Pytam:
Czy na pewno wpisał Pan hasło wielkimi literami?
- Tak!
Na wszelki wypadek probuję sam, student patrzy mi na ręce i mówi zdziwiony:
- Ale to hasło się nie pokazywało, więc ja nie używałem klawisza "shift".  
Studencka praca domowa
Zadanie 2.
Całki liczone dla przebiegu z zadania 1 należy podzielić przez dwa
i otrzymamy rozwinięcie i moc przebiegu 2.

Regulamin udzielania kredytów na zakup samochodów w pewnym banku:
Umowa wygasa ... w przypadku niespełnienia przez kredytobiorcę ... warunków
... a także w przypadku wystąpienia okolicznosci,
które w ocenie Oddziału uniemożliwiają prawidłową spłatę
kredytu, w szczególnosci:
...
4) kredytobiorca zmarł

Powrot do mojej strony