Wyniki z laboratorium WDEC-05Z

Legenda:

  1. ocena 0 oznacza nieobecność;
  2. ocena 2 oznacza brak zaliczenia laboratorium z powodu nieoddania sprawozdania lub archiwum z programami;
  3. do wyznaczenia oceny z całego laboratorium WDEC będą brane średnie ocen z dwóch laboratoriów DIDAS i trzech laboratoriów SAS-Podstawy.