Sterowniki programowalne PLC (ang. Programmable Logic Controllers)

Bez sterowników PLC trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie maszyn oraz automatykę przemysłową. Są urządzeniami będącymi podstawowym środkiem automatyzacji procesów przemysłowych. Są projektowane tak by spełnić rygorystyczne wymagania niezawodnej ciągłej pracy w trudnych warunkach.
Użycie sterownika PLC wymaga napisania odpowiedniego programu. Programy dla sterowników PLC opracowuje się zwykle używając odpowiedniego programu narzędziowego na PC dostarczanego przez producenta sterownika. Najbardziej popularną metodą opisu programu, szczególnie dla małych aplikacji, jest użycie języka schematów drabinkowych LAD (ang. ladder diagram). Dla bardziej złożonych aplikacji, w których modelowane są procesy współbieżne, przydatny może być opis algorytmu sterowania za pomocą automatów stanów, sieci lub grafów.

Jak wyglądają sterowniki PLC...

Sterowniki o budowie kompaktowej zawierają jednostkę sterującą, pamięć, peryferia, układy komunikacyjne oraz układy wejść-wyjść w jednej obudowie.
Sterownik MicroLogix 1200 firmy Rockwell Automation – Allen Bradley

Sterowniki o budowie modułowej lub panelowej są budowane w postaci złożenia określonej liczby modułów, które są montowane do odpowiedniej listwy łączącej i połączone za pomocą magistrali.
Sterownik SLC500 firmy Rockwell Automation – Allen Bradley

Sterowniki PLC to obecnie również jeden z podstawowych węzłów sieci przemysłowych. Są wyposażone w szereg interfejsów komunikacyjnych, np. RS-232, RS-485, CAN, Ethernet, ProfiBus, dzięki którym mogą pracować w sieci lokalnej, sterować czujnikami i elementami wykonawczymi oraz komunikować się z komputerami znajdującymi się na wyższych poziomach sieci, np. w warstwie zarządzania lub monitorowania procesów.
Poniżej zamieściłem linki zawierające informacje o interesującej grupie sterowników Vision firmy Unitronics. Są to sterowniki, które doskonale nadają się do realizacji średniej wielkości aplikacji. Wyróżniają się zintegrowaniem panelu operatora HMI (ang. human machine interface) z właściwym sterownikiem PLC oraz doborem wejść-wyjść poprzez dołączenie odpowiedniego modułu Snap-In I/O oraz modułów rozszerzających. Łatwo można skonfigurować je do pracy w sieci lokalnej lub wykorzystać w aplikacjach rozproszonych. Posiadają porty komunikacyjne RS-232/RS-485, CAN, Ethernet, obsługują transmisję szeregową, modemy kablowe i GSM/GPRS, komunikację za pomocą SMS-ów, protokoły Modbus, Modbus TCP/IP, CANOpen, UniCAN, CANbus ISC.

Strona firmy Elmark Automatyka dystrybutora sterowników w Polsce
Strona firmy Unitronics
Wprowadzenie do programowania sterowników Vision w języku drabinkowym-materiały na stronie przedmiotu RSPK
Programy przykładowe
AVI pokazujące działanie programu V260_display
Listing programu V260_display
Plansze do wykładu z przedmiotu Rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne-materiały na stronie przedmiotu RSPK
VisiLogic i inne programy do ściągnięcia
Materiały do Modbusa TCP/IP


Sterowniki serii Vision posiadają zintegrowany panel operatorski, który zawiera monochromatyczny lub kolorowy wyświetlacz graficzny oraz klawiaturę lub ekran dotykowy.


Sterownik Vision V260 zawierający klawiaturę oraz monochromatyczny wyświetlacz graficzny


Sterownik Vision V350 z graficznym kolorowym ekranem dotykowym<K. Mroczek, 18-04-2008>