Układy cyfrowe – laboratorium

Semestr zimowy 2013


Prowadzący:
dr inż. Krzysztof Mroczek
Instytut Radioelektroniki, pok. 441, tel.7946, e-mail: K.Mroczek@ire.pw.edu.pl
termin konsultacji: wtorek godz. 12.15 – 14, pok. 441

dr inż. Dawid Rosołowski
Instytut Radioelektroniki, tel. 5824, e-mail: D.Rosolowski@ire.pw.edu.pl


mgr inż. Tomasz Olszewski
Instytut Radioelektroniki, tel. 7577, e-mail: T.Olszewski@ire.pw.edu.pl

Laboratorium:
Ćwiczenia nr 0, 1 oraz 2 odbywają się w salach 416 oraz 123.
Ćwiczenia realizowane są w zespołach dwuosobowych.
Na ćwiczeniu wstępnym zostanie zaprezentowane wykorzystanie narzędzi CAD do wprowadzenia, realizacji i symulacji
przykładowego projektu. Studenci będą mieli za zadanie zrealizować projekt, opisany w instrukcji ucyf_oprogramowanie_quartusII.pdf.


Materiały pomocnicze do ćwiczeń znajdują się na stronie przedmiotu UCYF na serwerze wydziałowym.

Linki:
Strony producentów układów PLD i FPGA
Altera
Lattice Semiconductor
Microsemi Actel
Xilinx

dokumentacja płytki
Cyclone II FPGA Starter Development Kit (DE1)