Uczenie się maszyn


To jest strona domowa przedmiotu obieralnego Uczenie się maszyn. W ciągu semestru, w którym przedmiot jest uruchomiony, pojawiać się tu mogą bieżące komunikaty organizacyjne (np. tematy projektów, informacje o egzaminie itp.), więc warto od czasu do czasu zajrzeć.

Komentarze na temat zawartości tej strony i inne uwagi dotyczące przedmiotu proszę kierować pocztą.

Zawartość strony

 1. O przedmiocie
 2. Aktualności
 3. Zasady oceniania
 4. Projekt
 5. Egzamin
 6. Plan wykładów (przybliżony)
 7. Podsumowania wykładów (nowe)
 8. Notatki do wykładów (archiwalne)
 9. Książka

O przedmiocie

Celem przedmiotu jest prezentacja podstaw teoretycznych oraz wybranych algorytmów uczenia się, a także dostarczenie sposobności do zdobycia doświadczeń związanych z implementacją i stosowaniem takich algorytmów.

Aktualności

Ze względu na możliwą kumulację zajęć laboratoryjnych z niektórych innych przedmiotów, które nie mogły być realizowane w trybie zdalnym, termin zakończenia projektu został przesunięty na 26 czerwca. W indywidualnych szczególnie uzasadnionych przypadkach można zabiegać o dodatkowe przesunięcie bezpośrednio u prowadzącego projekt.

W terminie ostatniego wykładu we wtorek 16 czerwca odbędzie się egzamin 0, przeprowadzony w sposób zdalny. Szczegółowe informacje na temat trybu jego realizacji zostaną wysłane na pocztową listę dyskusyjną przedmiotu. Terminy pozostałych egzaminów określa plan sesji.

Do końca semestru przedmiot realizowany będzie w trybie zdalnym. W dalszym ciągu będą udostępniane, terminach zgodnych z rozkładem zajęć, rozszerzone notatki zawierające PEŁŃĄ TREŚĆ wykładu. Dodatkowo będą organizowane zdalne spotkania, z których każde będzie poświęcone udzieleniu odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące treści poprzedniego wykładu oraz dokonaniu krótkiego przeglądu treści kolejnego wykładu. Spotkania rozpoczynać się będą w terminach zgodnych z rozkładem zajęć (wtorek 8.15), a ich czas trwania będzie zależał od liczby i zakresu pytań. Zaproszenie wysłane na pocztową listę dyskusyjną przedmiotu.

Od 17 marca rozpoczynamy realizację przedmiotu w trybie zdalnym, zgodnie z następującą procedurą.

 1. Będę udostępniać rozszerzoną wersję notatek podsumowujących treść wykładów. Oprócz twardej skompresowanej treści (wypunktowanych informacji i wzorów, tak jak w podsumowaniach dotychczas przeprowadzonych wykładów) będą one zawierać także szerszy nieformalny komentarz odpowiadający temu, co w normalnych warunkach przekazywałbym ustnie na wykładzie, wyróżniony przez umieszczenie w ramkach.
 2. Okno czasowe obejmujące 3 dni robocze od zamieszczenia notatki będzie przeznaczone na zapoznanie się z nią oraz, w przypadku niejasności, zadanie pytań na listę mailową przedmiotu (tak aby były widoczne dla wszystkich i aby uniknąć ich powtarzania się).
 3. W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zakończenia okna czasowego zadawania pytań przygotuję i zamieszczę notatkę Q&A zawierającą pytania i odpowiedzi (o ile oczywiście jakieś pytania zostaną zadane).

Od 12 marca do 14 kwietnia regularne zajęcia dydaktyczne na PW są zawieszone. Oznacza to, że zaplanowane w tym czasie wykłady się nie odbędą, a konsultacje będą dostępne wyłącznie przez pocztę elektroniczną. W ciągu kilku najbliższych dni zostanie przedstawiona propozycja metod przekazywania treści wykładu w okresie zawieszenia zajęć.

Przedmiot jest uruchomiony ponownie w semestrze 20L. Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 8-10 w sali 107.

Projekt

W obecnym semestrze projekt prowadzi dr inż. Rafał Biedrzycki (pok. 24, konsultacje: czwartek 14.30-16).

Proszę o zapoznanie się z ogólnymi zasadami realizacji projektu i propozycjami tematów oraz o zgłoszenia bezpośrednio do prowadzącego.

Termin oddawania projektów upływa w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w semestrze.

Zasady oceniania

Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest według standardowej skali na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych z następujących pul:

 1. egzamin: 50,
 2. projekt: 50.

Egzamin

Zasady

 1. Na ostatnim wykładzie w semestrze odbywa się egzamin zerowy.
 2. Egzamin (w każdym terminie) ma charakter "egzaminu z notatkami", co oznacza, że każdy uczestnik może korzystać z dowolnych własnych (przyniesionych ze sobą) materiałów na papierze (kartek, zeszytów, książek itp.), lecz nie może się nimi wymieniać z innymi osobami.
 3. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie zerowym jest oddanie w terminie projektu.
 4. Z uwzględnieniem powyższego warunku, każdy może uczestniczyć w dowolnym terminie egzaminu, przy czym udział w terminie późniejszym oznacza rezygnację z oceny uzyskanej w terminie wcześniejszym (bez względu na to, która z uzyskanych ocen jest wyższa). Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której przyjęcie tej zasady powodowałoby niezaliczenie przedmiotu.

Plan wykładów (przybliżony)

Wykład Temat
1-2 Wprowadzenie do indukcyjnego uczenia się
3-4 PAC-nauczalność
5 Wymiar Vapnika-Chervonenkisa
6 Uczenie się przestrzeni wersji
7-8 Algorytmy indukcji reguł
9-10 Algorytmy indukcji drzew decyzyjnych
11 Algorytmy klasyfikacji liniowej
12 Algorytmy indukcji automatów skończonych (języków regularnych)
13-14 Algorytmy uczenia się ze wzmocnieniem

Podsumowania wykładów (nowe)

Zamierzam umieszczać tu w trakcie semestru bardzo zwięzłe podsumowania treści wykładów, które się odbyły, w miarę możliwości z niewielkim opóźnieniem. Są to materiały, które osobom obecnym na wykładzie pomogą odświeżyć wspomnienia, a pozostałym umożliwią zachowanie kontaktu z przedmiotem i poszukanie źródeł zastępujących wykład.

Uwaga: w okresie zawieszenia zajęć z pododu stanu epidemii podsumowanie treści wykładów są rozszerzone o komentarze odpowiadające temu, co w normalnych warunkach zostałoby przekazane na wykładzie ustnie. Komentarze są wyróżnione przez umieszczenie w ramkach.

Notatki do wykładów (archiwalne)

Udostępniam tu archiwalne notatki do każdego wykładu, które -- mimo zestrzenia się -- obejmują wciąż pewną część omawianych zagadnień oraz zawierają sugerowaną literaturę uzupełniającą. Ze względu na ewolucję przedmiotu niektóre zagadnienia opisane w notatkach nie są już omawiane, inne prezentowane są w sposób nieco rozszerzony, a także pojawiają się nowe, o których w ogóle nie było tam mowy. Aktualną treść wykładu odzwieciedlają więc wyłącznie zamieszczane wyżej podsumowania.

Tekst notatek dostępny jest do przeglądania w formacie HTML (z osadzonymi obrazkami GIF dla symboli matematycznych) i do pobrania w postscripcie (pliki skompresowane za pomocą programu gzip). Można też pobrać wszystkie wykłady w formacie HTML jako plik wyklady-html.tar.gz i w postscripcie jako plik wyklady-ps.tar.gz.

Termin oddawania projektów upływa w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w semestrze.

Książka

Najbardziej obszernym materiałem pomocniczym do wykładu, chociaż ze względu na rozmiar znacznie wykraczającym poza program, pozostaje moja książka. Polecam ją wyłącznie osobom szczególnie zainteresowanym.

Termin oddawania projektów upływa w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w semestrze.

Paweł Cichosz