dr hab. inż. Piotr Samczyński

Instytut Systemów Elektronicznych PW
pokój: 453
tel.: (+48-22) 234-5588
termin konsultacji: poniedziałek 10-12
email:psamczyn@elka.pw.edu.pl


Dydaktyka

Przykładowe tematy prac dyplomowych


Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania sygnałów


Konferencje naukowe:
International Radar Symposium 2012
Radar Methods and Systems Workshop (RMSW) 2012
Radar 2012 - International conference on radar systems
European Radar Conference 2012
Signal Processing Symposium 2013