Wprowadzenie do sztucznej inteligencji

Przedmiot stanowi wprowadzenie do głównych gałęzi sztucznej inteligencji, a w szczególności algorytmów ewolucyjnych i genetycznych, uczenia maszynowego, sztucznych sieci neuronowych i automatycznego wnioskowania.

Ćwiczenia związane z przedmiotem są nastawione na implementację metod sztucznej inteligencji i ich zastosowanie do rozwiązywania realistycznych problemów.

W tytule e-maili związanych z przedmiotem powinien znaleźć się skrót WSI.

Nie używam Teams, w razie potrzeby proszę kontaktować się mailem.

Tematyka wykładów

Tematyka ćwiczeń, czas realizacji zadań i punktacja

Ćwiczenia rozpoczynają się w drugim tygodniu zajęć (jest 14 spotkań, licząc od końca semestru).
Lp.TematykaSpotkań na realizacjęPunktacja
1 Zagadnienie przeszukiwania i podstawowe podejścia do niego 2 7
2 Algorytmy ewolucyjne 2 7
3 Dwuosobowe gry deterministyczne 2 7
4 Regresja i klasyfikacja 2 7
5 Sztuczne sieci neuronowe 2 8
6 Uczenie się ze wzmocnieniem 2 7
7 Modele bayesowskie 2 7
Tylko zadania z sieci neuronowych będą wykonywane w zespołach dwuosobowych, pozostałe zadania będą realizowane samodzielnie.

Sposób oceny zadań na ćwiczeniach

Celem ćwiczeń jest wykonanie własnej implementacji i jej wstępne przebadanie. W ramach badań należy wypróbować różne zestawy parametrów implementowanego algorytmu i/lub zastosować go na różnych zbiorach danych, po czym rzetelnie porównać osiągnięte wyniki i wyciągnąć wnioski.

Wynikiem prac jest kod źródłowy oraz dokumentacja obrazująca jak ten kod został przebadany (np. jakie parametry zmieniano, jakie zbiory danych zostały wykorzystane, jakie uzyskano wyniki i co z tego wynika). Składniki oceny: Uwagi: