Praca polegała będzie głównie na tworzeniu oprogramowania (w większości najprawdopodobniej w C++, z czasem dojdzie klient na przeglądarkę internetową).

Zaczynamy w styczniu. Projekt trwać będzie 33 miesiące, oczywiście można zrezygnować wcześniej.

Jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc to przeprowadzę test ze znajomości C++. W przypadku uzyskania z testu zbliżonych wyników przez kilka osób, zatrudniona będzie osoba, która zadeklaruje większe zaangażowanie w projekt liczone jako iloczyn deklarowanej części etatu i deklarowanego okresu zatrudnienia.

Mile widziane ukończenie przedmiotu ZPR.