Tematy prac inżynierskich i magisterskich

Robert Nowak

February 16, 2024

Typ
Tytuł
Dyplomant
Rok
inż.

Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej syntezę długich łańcuchów DNA.

Marcin Romaniuk 2007
mgr

Projektowanie optymalnych sekwencji DNA kodujących białka.

Grzegorz Morawski 2008
inż.

Optymalizacja sekwencji DNA kodujących białka.

Maciej Michalak 2009
mgr

Klasyfikacja danych mikromacierzowych wykorzystująca sieci Bayesa.

Paweł Szlendak 2009
inż.

RNAVis - platforma do analizy i obrazowania kwasów rybonukleinowych.

Przemysław Paprocki 2009
inż.

Heurystyki dla obliczania rozkładu haplotypów przy dużej liczbie analizowanych loci.

Michał Nowotka 2010
inż.

Analiza mieszanin DNA (DNA mixtures interpretation).

Mariusz Godlewski 2010
inż.

Projekt i implementacja aplikacji identyfikującej profil w mieszaninach DNA.

Kamil Charkiewicz 2010
mgr

Predykcja szeregów czasowych reprezentujących kolejowe dane energetyczne.

Wojciech Olszewski 2010
mgr

System wieloagentowy w symulacji rynku energii elektrycznej w Polsce.

Kamil Charkiewicz 2011
inż.

Automatyczne odtwarzanie klas na podstawie struktur drugorzędowych RNA.

Piotr Róż 2012
inż.

Automatyczne odtwarzanie sekwencji DNA za pomocą ukrytych Modeli Markowa.

Tomasz Kaczyński 2012
inż.

Łączenie obserwacji za pomocą filtra Kalmana w rozproszonym systemie fuzji danych.

Katarzyna Nałęcz 2012
inż.

Klasyfikacja obiektów w rozproszonym systemie fuzji danych.

Maciej Sułek 2012
mgr

Optymalizacja procesów sztucznej syntezy białek.

Maciej Michalak 2012
mgr

Przeglądarka dla genomu ogórka z elementami adnotacji strukturalnej.

Piotr Róż 2013
inż.

Narządzie do łączenia kontigów wykorzystujące sekwencje sparowanych końców.

Przemysław Piotrowski 2013
mgr

Assembler DNA bazujący na grafach de Bruijna.

Jan Twardowski 2013
mgr

Algorytm do wykrywania rearanżacji genomowych za pomocą markerów.

Katarzyna Nałęcz 2014
inż.

Klasyfikacja formacji łupkowych.

Kacper Radzikowski 2015
mgr

Narzędzie do organizacji grupowego dojazdu do pracy.

Przemysław Piotrowski 2015
mgr

Porównanie metod wstępnego przetwarzania i klasyfikacji danych biomedycznych.

Piotr Tąkiel 2015
inż.

Aplikacja do analizy haplotypów z interfejsem w przeglądarce www.

Michał Krawczak 2015
inż.

Ekstrakcja cech i automatyczna klasyfikacja obrazów termowizyjnych   w celu wczesnego wykrywania raka piersi.

Witold Oleszkiewicz 2016
inż.

Assembler DNA dla odczytów sekwencerów nowej generacji.

Wiktor Kuśmirek 2016
inż.

Przeglądarka genomu.

Michał Haponiuk 2016
inż.

Fuzja danych dla radarów pasywnych WiFi.

Mateusz Mazur 2016
inż.

Optymalizacja procesów sztucznej syntezy białek.

Jan Muczyński 2017
inż.

Implementacja assemblera de novo DNA w języku Rust.

Łukasz Neumann 2017
inż.

Implementacja aplikacji do badania różnic dla genomów w oparciu o markery.

Maciej Kulawik 2017
inż.

Rozbudowa algorytmu badania korelacji obrazów termograficznych piersi.

Rafał Okuniewski 2017
mgr

Implementacja assemblera DNA dla genomów zawierających sekwencje powtarzające się.

Wiktor Kuśmirek 2017
mgr

Projekt i implementacja aplikacji do wykrywania różnic   w obrazach termowizyjnych piersi.

Witold Oleszkiewicz 2017
mgr

Biblioteka do serializacji obiektów w C++ zachowująca kompatybilność wsteczną.

Michał Breiter 2017
inż.

Implementacja algorytmu hybrydowego do generowania kontigów fizycznych.

Wiktor Franus 2018
inż.

Assembler DNA dla długich odczytów z sekwencerów trzeciej generacji.

Michał Winiarski 2018
mgr

Heuristic hyperparameter optimization for neural networks.

Łukasz Neumann 2018
inż.

Asembler DNA dla odczytów trzeciej generacji wykorzystujący filtr MinHash.

Mateusz Forc 2018
mgr

Optymalne projektowanie markerów genetycznych.

Maciej Kulawik 2018
inż.

Badanie algorytmów grupowania w cytometrii przepływowej.

Dominik Orliński 2019
inż.

Metody anonimizacji zbioru danych za pomocą sieci generatywno-przeciwstawnych (GAN)   w celu zwiększenia dokładności predykcji za pomocą głębokich sieci neuronowych.

Artur Szałata 2019
inż.

Metody rozszerzania zbioru danych za pomocą sieci generatywno-przeciwstawnych (GAN)   w celu zwiększenia dokładności predykcji za pomocą głębokich sieci neuronowych.

Assam Chaudhary 2019
mgr

Przewidywanie decyzji uczestnika zdarzenia drogowego wykorzystując   rozszerzanie zbioru danych i uczenie maszynowe.

Robert Kluz 2019
inż.

Biblioteka wspomagająca tworzenie aplikacji WWW

Bartosz Kołodziejski 2019
inż.

Projekt i implementacja algorytmu do korelacji odczytów z sekwenatorów trzeciej generacji  

Patryk Pankiewicz 2019
mgr

Poprawa jakości danych wykorzystywanych do klasyfikacji w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych  

Rafał Okoniewski 2019
mgr

Wspomaganie diagnozowania zapalenia płuc za pomocą analizy obrazów algorytmami sztucznej inteligencji  

Jakub Guzek 2019
inż.

Aplikacja do diagnozy skórnej odpowiedi alergicznej

Ewelina Chmielewska 2020
mgr

Record linkage of patent inventors and authors of scientific articles

Wiktor Franus 2020
inż.

Użycie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania dźwięków jelitowych

Jakub Ficek 2021
inż.

Algorytm assemblingu map genomu z użyciem ciągów binarnych

Przemysław Stawczyk 2021
inż.

Application to analyse steps using sensors from smartphone or smartwatch

Rajeev Kumar Tirumalasetty2021
inż.

Projekt i implementacja asemblera DNA dla sekwenatorów trzeciej generacji

Marcin Konefał 2021
inż.

Algorytm detekcji pików dla systemu fuzji danych.

Tomasz Słojewski 2022
inż.

Porównanie wydajności chmur OpenStack i Google Cloud pracujących w modelu Infrastruktura jako serwis  

Michał Łątkowski 2022
mgr

Court rulings classification using machine learning methods

Łukarz Kostrzewa 2022
mgr

Wykrywanie, lokalizacja i szacowanie ilości substancji w sieciach kanalizacyjnych

Krystian Chachuła 2022
mgr

Basecalling of DNA sequences by joint processing of raw and event nanopore data with sequence-to-sequence machine learning algorithms  

Adam Napieralski 2022
inż.

Assembler DNA dla map restrykcyjnych

Konrad Bratosiewicz 2022
inż.

Współbieżny, bez blokad asembler DNA

Daniel Górniak 2022
inż.

Implementacja rozwiązania problemu komiwojażera metodą kwantowego wyżarzania, promotor pomocniczy: mgr inż. Katarzyna Nałęcz-Charkiewicz  

Jakub Ptasznik 2023
inż.

Wykrywanie dźwięków z jelit przy użyciu sieci neuronowej LSTM i cech MFCC

Adam Narożniak 2023
mgr

Application for detection and analysis of bowel sounds

Jakub Ficek 2023
inż

Szybka fuzja danych z kamer i lidarów

Jakub Winter 2024
inż.

Slackmacs - plugin do edytora Emacs

Radosław Kostrzewski 2024
inż.

Regression and classification algorithms library for the Rust programming language

Jan Budziński 2024
inż.

Design and implementation of a plugin integrating the Jira management system with the Emacs editor  

Stanisław Zagórski 2024
Prace w realizacji:

typ

tytuł

dyplomantdata rozp.
inż.

Biblioteka algorytmów uczenia maszynowego dla RUST

Hubert Podlewski2023
mgr

Adontacje one-click (tytuł roboczy)

Daniel Górniak 2023