Books, thesis, book chapters

[1]   Robert Nowak. DNA komputer - ocena możliwości i próba realizacji bramek logicznych. Msc thesis, Instityte of Computer Science, Warsaw University of Technology, Poland, 1999.

[2]   Robert Nowak, Piotr Wąsiewicz, Jan Mulawka, Andrzej Płucienniczak. Processing DNA tokens in parallel computing. In Proc. of the International Parallel and Distributed Processing Symposium, San Francisco, USA, pages 120–128, 2001.

[3]   Robert Nowak. Pushdown memory built on DNA. In Proc. of the Polish-Czech-Hungarian Workshop on Circuit Theory and Applications, Warsaw, pages 71–76, 2002.

[4]   Robert Nowak. Zagadnienia implementacji urządzeń przetwarzających informację przy użyciu cząsteczek DNA. PhD thesis, Faculty of Electronics and Information Technology, Warsaw University of Technology, Poland, 2004.

[5]   Robert Nowak, Andrzej Płucienniczak. Non-deterministic finite state automata built on DNA. In Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 156, Evolutionary Computation and Global Optimization, ISSN 0137-2343, pages 301–308, 2006.

[6]   Robert Nowak. Wstęp do obsługi komputerów. Młodzieżowa Akademia Umiejętności, Warszawa, 2006.

[7]   Robert Nowak. Analiza rozkładu wariantów genów na chromosomach. In Materiały XV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, pages 218, 1–4, Wrocław, 2007.

[8]   Robert Nowak, Marcin Romaniuk. Long DNA strands synthesis optimizing. In Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 165, Evolutionary Computation and Global Optimization, ISSN 0137-2343, pages 157 – 164, 2008.

[9]   Robert Nowak. Application to estimate haplotypes for multiallelic present-absent loci. In Information Technologies in Biomedicine, Advances in Soft Computing, volume 47, pages 357 – 364. Springer, 2008. doi:10.1007/978-3-540-68168-7_40, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-68168-7_40.

[10]   Robert Nowak, Andrzej Pająk. Język C++: mechanizmy, wzorce, biblioteki [C++ Language: mechanisms, design patterns, libraries]. BTC, Legionowo, 2010. ISBN 978-83-60233-66-5, http://www.btc.pl/index.php?productID=177835.

[11]   Robert Nowak. Genome assembler for repetitive sequences. In Information Technologies in Biomedicine, volume 7339 of Lecture Notes in Computer Science, pages 422–429. Springer, 2012. doi:10.1007/978-3-642-31196-3_42, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31196-3_42.

[12]   Maciej Kulawik, Robert M. Nowak. A BLAST-based algorithm to find evenly distributed unique subsequences. In Artificial Intelligence: Methodology, Systems and Applications, volume 11089 of Lecture Notes in Computer Science, pages 265–269. Springer, 2018. doi:10.1007/978-3-319-99344-7_25, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-99344-7_25.

[13]   Konrad Grochowski, Michał Breiter, Robert Nowak. Serialization in object - oriented programming languages. In Introduction to Data Science and Machine Learning, pages 200–218. InTechOpen, 2020. doi: 10.5772/intechopen.77469.

[14]   Mieczysław Muraszkiewicz, Robert Nowak, editors. Sztuczna inteligencja dla inżynierów. Metody ogólne. [Artificial intelligence for engineers.]. Oficyna PW, Warsaw, Poland, 2022. ISBN 978-83-8156-356-7.

[15]   Rafał Biedrzycki, Wiktor Daszczuk, Robert Nowak, Paweł Wawrzyński. Rozdział 2, przeszukiwanie i optymalizacja. In Sztuczna inteligencja dla inżynierów. Metody ogólne., pages 21 – 59. Oficyna PW, 2022.

[16]   Jarosław Arabas, Mieczysław Muraszkiewicz, Robert Nowak. Rozdział 6, podsumowanie. In Sztuczna inteligencja dla inżynierów. Metody ogólne., pages 207 – 210. Oficyna PW, 2022.

[17]   Robert Nowak, Jerzy Chrząszcz, Stelian Brad, editors. Systematic Innovation Partnerships with Artificial Intelligence and Information Technology, Proceedings 22nd International TRIZ Future Conference, TFC 2022, Warsaw, Poland, volume 655 of IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer, 2022.

[18]   Mieczysław Muraszkiewicz, Robert Nowak, editors. Sztuczna inteligencja dla inżynierów. Istotne obszary i zastosowania. [Artificial intelligence for engineers.]. Oficyna PW, Warsaw, Poland, 2023. ISBN 978-83-8156-584-4.

[19]   Piotr Gawrysiak, Mieczysław Muraszkiewicz, Robert Nowak. Rozdział 1, odpowiedzialna sztuczna inteligencja. In Sztuczna inteligencja dla inżynierów. Istotne obszary i zastosowania., pages 1 – 16. Oficyna PW, 2023.

[20]   Robert Nowak, Krystian Radlak. Rozdział 3, analiza danych ustrukturalizowanych. In Sztuczna inteligencja dla inżynierów. Istotne obszary i zastosowania., pages 53 – 90. Oficyna PW, 2023.

[21]   Tomasz Gambin, Robert Nowak. Rozdział 5, bioinformatyka. In Sztuczna inteligencja dla inżynierów. Istotne obszary i zastosowania., pages 135 – 176. Oficyna PW, 2023.

Patents

[22]   Robert Nowak, Andrzej Płucienniczak. Sposób identyfikacji cząsteczek DNA opisanych wyrażeniem regularnym, 2006. Patent Rzeczypospolitej Polskiej, PL 216751.

[23]   Robert Nowak, Andrzej Płucienniczak. Sposób identyfikacji cząsteczek DNA opisanych wyrażeniem regularnym, 2006. Patent Rzeczypospolitej Polskiej, PL 216761.

Articles

[24]   Jan Mulawka, Robert Nowak. Molekularna implementacja działań logicznych metodami elektroforetycznymi. In Materiały III Krajowej Konferencji Algorytmów Ewolucyjnych i Optymalizacji Globalnej, Złoty Potok, 25-28 Maja, 1999, pages 227–234, 1999.

[25]   Tomasz Janczak, Artur Malinowski, Jan Mulawka, Robert Nowak. DNA computing - promise for information processing. MMCCXLII Universitatis Jagiellonicae Acta Informaticae, pages 113–130, 1999.

[26]   Piotr Wąsiewicz, Artur Malinowski, Robert Nowak, Jan Mulawka, Piotr Borsuk, Piotr Węgleński, Andrzej Płucienniczak. DNA computing: Implementation of data flow logical operations. Future Generation Computer Systems Elsevier Journal, 17:361–378, 2001.

[27]   Robert Nowak. Rozpoznawanie wyrażeń regularnych za pomocą produkcji molekularnych. In Materiały IV Ogólnopolskich Warsztatów Doktorantów, Gliwice, volume 14, pages 187–192, 2002.

[28]   Robert Nowak. Automat skończony zbudowany na cząsteczkach DNA. In Materiały IV Krajowej Konferencji Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Kraków, pages 123–128, 2003.

[29]   Robert M. Nowak, Jan J. Mulawka, Andrzej Płucienniczak. Molecular associative memory built on DNA. In Proc. SPIE, volume 61593S, pages 952–959, 2006. doi: 10.1117/12.674904, http://dx.doi.org/10.1117/12.674904.

[30]   Robert M. Nowak, Rafał Płoski. Nullhap - a versatile application to estimate haplotype frequencies from unphased genotypes in the presence of null alleles. BMC Bioinformatics, 9:330:1–8, 2008. doi:10.1186/1471-2105-9-330, http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-9-330.

[31]   Robert Nowak, Andrzej Płucienniczak. Finite state automata built on DNA. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 28(4):3 – 19, 2008. http://ibib.waw.pl/bbe/bbefulltext/BBE_28_4_003_FT.pdf.

[32]   Robert Nowak, Mariusz Godlewski. Analiza mieszanin DNA z uwzględnieniem stężeń roztworów [analysis of DNA mixture including concentrations of the solutions]. Elektronika, 50(8):279 – 284, 2009. http://www.sigma-not.pl/wyszukaj-0-0-10-59886693--robert-nowak.html.

[33]   Paweł Szlendak, Robert M. Nowak. Statistical relationship discovery in SNP data using Bayesian networks. In Proc. SPIE, volume 7502, pages 75022J–1 – 9, 2009. doi:10.1117/12.837602, http://dx.doi.org/10.1117/12.837602.

[34]   Robert Nowak. Sprytne wskaźniki - automatyczne niszczenie obiektów utworzonych na stercie w C++. Software Developer’s Journal, (179):40 – 43, 2009. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3148.

[35]   Robert Nowak. Klasy cech w programowaniu generycznym. Software Developer’s Journal, (179):44 – 46, 2009. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3146.

[36]   Robert Nowak. Metaprogramowanie - algorytmy wykonywane w czasie kompilacji. Software Developer’s Journal, (180):24 – 26, 2009. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3147.

[37]   Robert Nowak. Komendy - żądania jako obiekty. Software Developer’s Journal, (181):36 – 39, 2010. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3152.

[38]   Robert Nowak. Fabryki obiektów. Software Developer’s Journal, (182):30 – 32, 2010. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3153.

[39]   Robert Nowak. Tworzenie kopii obiektów - wzorzec prototypu. Software Developer’s Journal, (183):12 – 14, 2010. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3155.

[40]   Robert Nowak. Wizytator - upraszczanie zależności przy modyfikacji interfejsu klas. Software Developer’s Journal, (184):16 – 18, 2010. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3156.

[41]   Robert Nowak. Wielometody - rozszerzenie funkcji wirtualnych. Software Developer’s Journal, (187):20 – 25, 2010. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3157.

[42]   Robert Nowak. Stałość - stałość logiczna i stałość fizyczna. Software Developer’s Journal, (189):22 – 25, 2010. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3158.

[43]   Robert Nowak. Aktywny obiekt - współbieżność i komendy. Software Developer’s Journal, (190):34 – 38, 2010. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3159.

[44]   Robert Nowak. Współdzielenie obiektów w aplikacjach współbieżnych. Software Developer’s Journal, (191):18 – 23, 2010. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3154.

[45]   Robert Nowak. Asynchroniczna obsługa urzędzeń wejścia-wyjścia. Software Developer’s Journal, (192):24 – 27, 2010. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3160.

[46]   Robert Nowak. Biblioteka boost::python. Łączenie C++ i Pythona. Software Developer’s Journal, (196):4 – 7, 2011. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3161.

[47]   Robert Nowak. Portfolio optimization tool with risk calculations. In Proc. of 8th International Conference on the European Energy Market (EEM), Zagreb, Croatia, pages 179 – 184. IEEE, 2011. doi:10.1109/EEM.2011.5953004, http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5953004&tag=1.

[48]   Robert Nowak, Andrzej Michałowski. Grafy i algorytmy grafowe. Software Developer’s Journal, (199):4 – 8, 2011. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3162.

[49]   Robert Nowak, Jacek Misiurewicz, Rafał Biedrzycki. Automatic adaptation in classification algorithms fusing data from heterogeneous sensors. In Proc. of 14th Conference on Information Fusion (FUSION), Chicago, USA, pages 1993–1999. IEEE, 2011. http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5977619.

[50]   Robert Nowak. Zapisywanie stanu obiektów. biblioteka boost::serialization. Software Developer’s Journal, (202):4 – 13, 2011. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3163.

[51]   Kamil Charkiewicz, Robert Nowak. Simulation of trading strategies in the electricity market. In Proc. SPIE, volume 8008, pages 80080O 1–10, 2011. doi:10.1117/12.903669, http://dx.doi.org/10.1117/12.903669.

[52]   Maciej Michalak, Robert Nowak. Evolutionary algorithm that designs the DNA synthesis procedure. Journal of Telecommunications and Information Technology, (4):50 – 54, 2011. http://dlibra.itl.waw.pl/dlibra-webapp/dlibra/doccontent?id=1199&from=FBC.

[53]   Robert Nowak. Wyrażenia regularne w C++, biblioteka boost::regex i boost::xpressive. Programista, (1):6 – 9, 2012. http://programistamag.pl/magazyny/.

[54]   Robert Nowak, Rafał Biedrzycki, Jacek Misiurewicz. Machine learning methods in data fusion systems. In Proc. of 13th International Radar Symposium (IRS 2012), Warsaw, Poland, pages 400 – 405. IEEE, 2012. doi:10.1109/IRS.2012.6233354, http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6233354.

[55]   Robert Nowak. Wydajne i elastyczne programy. Łączenie C++ i Pythona przy pomocy boost.python. Programista, (4):11 – 14, 2012. http://programistamag.pl/visual-studio-2012-rewolucja-czy-ewolucja/.

[56]   Tomasz Kaczyński, Robert Nowak. Reverse translations of gene-coding DNA sequences using hidden Markov models. In Proc. SPIE, volume 8454, pages 84541P 1–6, 2012. doi: 10.1117/12.2000163, http://dx.doi.org/10.1117/12.2000163.

[57]   Piotr Róż, Robert Nowak. Classification of RNA secondary structure. In Proc. SPIE, volume 8454, pages 84541R 1–6, 2012. doi: 10.1117/12.2000184, http://dx.doi.org/10.1117/12.2000184.

[58]   Michał Nowotka, Robert Nowak. Heuristics for haplotype frequency estimation with a large number of analyzed loci. In Proc. SPIE, volume 8454, pages 84541S 1–6, 2012. doi: 10.1117/12.2000202, http://dx.doi.org/10.1117/12.2000202.

[59]   Michał Wojcieszek, Piotr Róż, Magdalena Pawełkowicz, Robert Nowak, Zbigniew Przybecki. Development of genome viewer (web omics viewer) for managing databases of cucumber genome. In Proc. SPIE, volume 8454, pages 84541Y 1–5, 2012. doi: 10.1117/12.2000236, http://dx.doi.org/10.1117/12.2000236.

[60]   Robert Nowak. Badanie pokrycia kodu C++ testami jednostkowymi. Programista, (6):10 – 13, 2012. http://programistamag.pl/geek-in-the-shell/.

[61]   Michał Nowotka, Magdalena Pawełkowicz, Michał Wojcieszek, Zbigniew Przybecki, Robert Nowak. Automated functional annotation using classification and data fusion algorithms for genomic, transcriptomic and proteomics science. In Proceedings of DIAGMOL 2012, XIII Conference on Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology, pages 164 – 167, 2012.

[62]   Robert Nowak. Komunikacja z serwerem w aplikacjach flex. Programista, (7):52 – 54, 2012. http://programistamag.pl/tworzymy-aplikacje-na-windows-8/.

[63]   Robert Nowak. Współbieżna obsługa zdarzeń bez wątków. Programista, (9):7 – 9, 2013. http://programistamag.pl/addresssanitizer-szybki-detektor-bledow-pamieci/.

[64]   Robert Nowak. Aplikacje internetowe wykorzystujące Python. biblioteki Flup, Web2py, Django. Programista, (13):66 – 69, 2013. http://programistamag.pl/140-stron-z-ciekawymi-artykulami-dla-programistow-i-nie-tylko/.

[65]   Jan Twardowski, Robert Nowak. The DNA assembler for next generation sequencers. In Proc. SPIE, volume 8903, pages 890317 1–6. SPIE, 2013. doi: 10.1117/12.2032637, http://dx.doi.org/10.1117/12.2032637.

[66]   Przemysław Piotrowski, Robert Nowak. New tool to combine contigs by usage of paired-end tags. In Proc. SPIE, volume 8903, pages 890318 1–6. SPIE, 2013. doi: 10.1117/12.2032638, http://dx.doi.org/10.1117/12.2032638.

[67]   Katarzyna Nałęcz-Charkiewicz, Robert Nowak. Algorithm to search for genomic rearrangements. In Proc. SPIE, volume 8903, pages 890319 1–6. SPIE, 2013. doi: 10.1117/12.2032639, http://dx.doi.org/10.1117/12.2032639.

[68]   Robert M. Nowak. Polyglot programming the applications to analyze genetic data. BioMed Research International, 2014:1 – 7, 2014. doi:10.1155/2014/253013, http://dx.doi.org/10.1155/2014/253013.

[69]   Robert Nowak. Techniki powiadamiania o zmianie stanu obiektu, wzorzec obserwatora i pokrewne. Programista, (27):48 – 50, 2014. http://programistamag.pl/programista-82014-27-wyjatki-od-kuchni-w-c/.

[70]   Katarzyna Nałęcz-Charkiewicz, Robert Nowak. Algorithm of detecting structural variations in DNA sequences. In Proc. SPIE, volume 9290, pages 92901H 1–8. SPIE, 2014. doi: 10.1117/12.2074123, http://dx.doi.org/10.1117/12.2074123.

[71]   Dariusz Gauza, Anna Żukowska, Robert Nowak. K-nearest neighbors clustering algorithm. In Proc. SPIE, volume 9290, pages 92901I 1–6. SPIE, 2014. doi: 10.1117/12.2074124, http://dx.doi.org/10.1117/12.2074124.

[72]   Magdalena Pawełkowicz, Robert Nowak, Paweł Osipowski, Jacek Rymuszka, Katarzyna Świerkula, Michał Wojcieszek, Zbigniew Przybecki. The discrepancies in the results of bioinformatics tools for genomic structural annotation. In Proc. SPIE, volume 9290, pages 92901L 1–6. SPIE, 2014. doi: 10.1117/12.2074396, http://dx.doi.org/10.1117/12.2074396.

[73]   Michał Wojcieszek, Magdalena Pawełkowicz, Robert Nowak, Zbigniew Przybecki. Genomes correction and assembling - present methods and tools. In Proc. SPIE, volume 9290, pages 92901X 1–8. SPIE, 2014. doi:10.1117/12.2075624, http://dx.doi.org/10.1117/12.2075624.

[74]   Robert M. Nowak, Anna Wójtowicz-Krawiec, Andrzej Płucienniczak. DnaSynth: a computer program for assembly of artificial gene parts in decreasing temperature. BioMed Research International, 2015:1 – 8, 2015. doi:10.1155/2015/413262, http://dx.doi.org/10.1155/2015/413262.

[75]   Robert M. Nowak. Assembly of repetitive regions using next-generation sequencing data. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 35:276 – 283, 2015. doi:10.1016/j.bbe.2014.12.001, http://dx.doi.org/10.1016/j.bbe.2014.12.001.

[76]   Paweł Budak, Piotr Łętkowski, Tadeusz Szpunar, Robert Nowak, Kacper Radzikowski, Jarosław Arabas. SweetSpot - baza danych formacji łupkowych. Nafta-Gaz, 71:944 – 952, 2015. doi:10.18668/NG2015.12.02, http://archiwum.inig.pl/INST/nafta-gaz/nafta-gaz/Nafta-Gaz-2015-12-02.pdf.

[77]   Kacper Radzikowski, Robert Nowak, Jarosław Arabas, Paweł Budak, Piotr Łętkowski. Classification of polish shale gas boreholes using measurement data. In Proc. SPIE, volume 10031, pages 1003148 1–8. SPIE, 2016. doi: 10.1117/12.2248629, http://dx.doi.org/10.1117/12.2248629.

[78]   Robert M. Nowak, Rafał Okuniewski, Witold Oleszkiewicz, Paweł Cichosz, Dariusz Jagodziński, Mateusz Matysiewicz, Łukasz Neumann. Asymetry features for classification of thermograms in breast cancer detection. In Proc. SPIE, volume 10031, pages 100312W 1–8. SPIE, 2016. doi: 10.1117/12.2249066, http://dx.doi.org/10.1117/12.2249066.

[79]   Dariusz Jagodziński, Mateusz Matysiewicz, Łukasz Neumann, Robert M. Nowak, Rafał Okuniewski, Witold Oleszkiewicz, Paweł Cichosz. Feature selection and definition for contours classification of thermograms in breast cancer detection. In Proc. SPIE, volume 10031, pages 100312U 1–8. SPIE, 2016. doi: 10.1117/12.2249064, http://dx.doi.org/10.1117/12.2249064.

[80]   Witold Oleszkiewicz, Paweł Cichosz, Dariusz Jagodziński, Mateusz Matysiewicz, Łukasz Neumann, Robert M. Nowak, Rafał Okuniewski. Application of SVM classifier in thermographic images’ classification for early detection of breast cancer. In Proc. SPIE, volume 10031, pages 100312T 1–8. SPIE, 2016. doi: 10.1117/12.2249063, http://dx.doi.org/10.1117/12.2249063.

[81]   Rafał Okuniewski, Witold Oleszkiewicz, Paweł Cichosz, Dariusz Jagodziński, Mateusz Matysiewicz, Łukasz Neumann, Robert M. Nowak. Contour classification on thremographic images for detection of breast cancer. In Proc. SPIE, volume 10031, pages 100312V 1–8. SPIE, 2016. doi: 10.1117/12.2249065, http://dx.doi.org/10.1117/12.2249065.

[82]   Mateusz Matysiewicz, Łukasz Neumann, Robert M. Nowak, Rafał Okuniewski, Witold Oleszkiewicz, Paweł Cichosz, Dariusz Jagodziński. Automatic recognition of thermographic examinations for early detection of breast cancer. In Proc. SPIE, volume 10031, pages 100312X 1–7. SPIE, 2016. doi: 10.1117/12.2249067, http://dx.doi.org/10.1117/12.2249067.

[83]   Paweł Cichosz, Dariusz Jagodziński, Mateusz Matysiewicz, Łukasz Neumann, Robert M. Nowak, Rafał Okuniewski, Witold Oleszkiewicz. Novelty detection for breast cancer image classification. In Proc. SPIE, volume 10031, pages 1003135 1–12. SPIE, 2016. doi: 10.1117/12.2249183, http://dx.doi.org/10.1117/12.2249183.

[84]   Łukasz Neumann, Robert M. Nowak, Rafał Okuniewski, Witold Oleszkiewicz, Paweł Cichosz, Dariusz Jagodziński, Mateusz Matysiewicz. Preprocessing for classification of thermograms in breast cancer detection. In Proc. SPIE, volume 10031, pages 100313A 1–8. SPIE, 2016. doi: 10.1117/12.2249307, http://dx.doi.org/10.1117/12.2249307.

[85]   Piotr Łętkowski, Andrzej Gołąbek, Paweł Budak, Tadeusz Szpunar, Robert Nowak, Jarosław Arabas. Określenie podobieństwa statystycznego fizykochemicznych danych pomiarowych formacji łupkowych na podstawie metod analizy klastrowej. Nafta-Gaz, 72:910 – 919, 2016. doi: 10.18668/NG.2016.11.03, http://archiwum.inig.pl/INST/nafta-gaz/nafta-gaz/Nafta-Gaz-2016-11-03.pdf.

[86]   Piotr Łętkowski, Andrzej Gołąbek, Paweł Budak, Tadeusz Szpunar, Robert Nowak, Jarosław Arabas. Analiza czynnikowa danych pomiarowych na przykładzie danych fizykochemicznych odwiertów formacji łupkowych. Nafta-Gaz, 72:1069 – 1075, 2016. doi:10.18668/NG2016.12.09, http://archiwum.inig.pl/INST/nafta-gaz/nafta-gaz/Nafta-Gaz-2016-12-09.pdf.

[87]   Wiktor Kuśmirek, Robert M. Nowak, Łukasz Neumann. New tool to assemble repetitive regions using next-generation sequencing data. In Proc. SPIE, volume 10445, pages 104452V 1–8. SPIE, 2017. doi:10.1117/12.2280030, http://dx.doi.org/10.1117/12.2280030.

[88]   Jan Muczyński, Robert M. Nowak. DNASynth: A software application to optimization of artificial gene synthesis. In Proc. SPIE, volume 10445, pages 104452X 1–8. SPIE, 2017. doi:10.1117/12.2280134, http://dx.doi.org/10.1117/12.2280134.

[89]   Łukasz Neumann, Robert M. Nowak, Wiktor Kuśmirek. Katome - de novo DNA assembler implemented in Rust. In Proc. SPIE, volume 10445, pages 104451D 1–8. SPIE, 2017. doi:10.1117/12.2280206, http://dx.doi.org/10.1117/12.2280206.

[90]   Maciej Kulawik, Robert M. Nowak. GenomeCmp - computer software to detect genomic rearrangements using markers. In Proc. SPIE, volume 10445, pages 1044531 1–10. SPIE, 2017. doi:10.1117/12.2280483, http://dx.doi.org/10.1117/12.2280483.

[91]   Michał Haponiuk, Magdalena Pawełkowicz, Zbigniew Przybecki, Robert M. Nowak. CuGene as a tool to view and explore genomic data. In Proc. SPIE, volume 10445, pages 1044532 1–8. SPIE, 2017. doi:10.1117/12.2280533, http://dx.doi.org/10.1117/12.2280533.

[92]   Maciej Kulawik, Magdalena Pawełkowicz, Michał Wojcieszek, Wojciech Pląder, Robert M. Nowak. Detection of genomic rearrangements in cucumber using GenomeCmp software. In Proc. SPIE, volume 10445, pages 1044535 1–7. SPIE, 2017. doi:10.1117/12.2280631, http://dx.doi.org/10.1117/12.2280631.

[93]   Michał Wojcieszek, Wiktor Kuśmirek, Magdalena Pawełkowicz, Wojciech Pląder, Robert M. Nowak. Comparison of de novo assembly statistics of Cucumis sativus L. In Proc. SPIE, volume 10445, pages 1044533 1–8. SPIE, 2017. doi:10.1117/12.2280629, http://dx.doi.org/10.1117/12.2280629.

[94]   Agnieszka Skarzyńska, Wiktor Kuśmirek, Magdalena Pawełkowicz, Wojciech Pląder, Robert M. Nowak. Assembly of cucumber (Cucumis sativus L.) somaclones. In Proc. SPIE, volume 10445, pages 1044534 1–8. SPIE, 2017. doi:10.1117/12.2280630 http://dx.doi.org/10.1117/12.2280630.

[95]   Wiktor Kuśmirek, Robert M. Nowak. De novo assembly of bacterial genomes with repetitive DNA regions by dnaasm application. BMC Bioinformatics, 19:273:1–10, 2018. doi:10.1186/s12859-018-2281-4, https://doi.org/10.1186/s12859-018-2281-4.

[96]   Łukasz Neumann, Robert M. Nowak. Heuristic hyperparameter optimization for multilayer perceptron with one hidden layer. In Proc. SPIE, volume 10808, pages 108082A 1–8. SPIE, 2018. doi:10.1117/12.2501569, http://dx.doi.org/10.1117/12.2501569.

[97]   Wiktor Franus, Wiktor Kuśmirek, Robert M. Nowak. Scaffolding algorithm using second and third-generation reads. In Proc. SPIE, volume 10808, pages 108083A 1–10. SPIE, 2018. doi:10.1117/12.2501505, http://dx.doi.org/10.1117/12.2501505.

[98]   Michał Winiarski, Wiktor Kuśmirek, Robert M. Nowak. De novo DNA assembler for third generation sequencers’ reads based on BLAST algorithm. In Proc. SPIE, volume 10808, pages 108083C 1–9. SPIE, 2018. doi:10.1117/12.2501542, http://dx.doi.org/10.1117/12.2501542.

[99]   Mateusz Forc, Wiktor Kuśmirek, Robert M. Nowak. De novo genome assembly for third generation sequencing data. In Proc. SPIE, volume 10808, pages 108083D 1–8. SPIE, 2018. doi:10.1117/12.2501543, http://dx.doi.org/10.1117/12.2501543.

[100]   Kacper Radzikowski, Robert Nowak, Le Wang, Osamu Yoshie. Dual supervised learning for non-native speech recognition. EURASIP Journal on Audio, Speech and Music Processing, 2019:3:1–10, 2019. doi:10.1186/s13636-018-0146-4, https://rdcu.be/bgUxy.

[101]   Wiktor Kuśmirek, Wiktor Franus, Robert M. Nowak. Linking de novo assembly results with long DNA reads using the dnaasm-link application. BioMed Research International, 2019:1 – 10, 2019. doi:10.1155/2019/7847064, https://doi.org/10.1155/2019/7847064.

[102]   Wiktor Kuśmirek, Agnieszka Szmurło, Marek Wiewiórka, Robert Nowak, Tomasz Gambin. Comparison of kNN and k-means optimization methods of reference set selection for improved CNV callers performance. BMC Bioinformatics, 20:266:1–10, 2019. doi:10.1186/s12859-019-2889-z, https://rdcu.be/bEOoe.

[103]   Łukasz Neumann, Robert M. Nowak, Rafał Okuniewski, Paweł Wawrzyński. Machine learning-based predictions of customers’ decision in car insurance. Applied Artificial Intelligence, 33:817–828, 2019. doi:10.1080/08839514.2019.1630151, https://doi.org/10.1080/08839514.2019.1630151.

[104]   Michał Breiter, Robert M. Nowak. The new c++ serialization library supporting backward and forward compatibility. In Proc. SPIE, volume 11176, pages 111761P 1–7. SPIE, 2019. doi:10.1117/12.2536387, http://dx.doi.org/10.1117/12.2536387.

[105]   Robert M. Nowak, Łukasz Neumann, Wiktor Franus, Marcin Dąmbski, Adam Smółkowski, Paweł Zawistowski. Machine learning models for predicting customer decision in motor claims settlements. In Proc. SPIE, volume 11176, pages 111761U 1–6. SPIE, 2019. doi:10.1117/12.2536523, http://dx.doi.org/10.1117/12.2536523.

[106]   Patryk Pankiewicz, Wiktor Kuśmirek, Robert M. Nowak. The efficient algorithm for mapping next generation sequencing reads to reference genome. In Proc. SPIE, volume 11176, pages 111761W 1–7. SPIE, 2019. doi:10.1117/12.2536653, http://dx.doi.org/10.1117/12.2536653.

[107]   Wiktor Franus, Bartłomiej Twardowski, Paweł Zawistowski, Robert M. Nowak. Paraphrase generation and evaluation – a view from the trenches. In Proc. SPIE, volume 11176, pages 111761M 1–10. SPIE, 2019. doi:10.1117/12.2535741, http://dx.doi.org/10.1117/12.2535741.

[108]   Kacper Radzikowski, Mateusz Forc, Le Wang, Osamu Yoshie, Robert M. Nowak. Non native speech recognition using audio style transfer. In Proc. SPIE, volume 11176, pages 111762J 1–6. SPIE, 2019. doi:10.1117/12.2536535, http://dx.doi.org/10.1117/12.2536535.

[109]   Kacper Radzikowski, Karol Chęciński, Mateusz Forc, Łukasz Lepak, Michał Jabłoński, Wiktor Kuśmirek, Bartłomiej Twardowski, Paweł Wawrzyński, Robert M. Nowak. Widget detection on screenshots using computer vision and machine learning algorithms. In Proc. SPIE, volume 11176, pages 111761Q 1–8. SPIE, 2019. doi:10.1117/12.2536406, http://dx.doi.org/10.1117/12.2536406.

[110]   Robert M. Nowak, Jan P. Jastrzębski, Wiktor Kuśmirek, Rusłan Sałamatin, Małgorzata Rydzanicz, Agnieszka Sobczyk-Kopcioł, Anna Sulima-Celińska, Łukasz Paukszto, Karol G. Makowczenko, Rafał Płoski, Vasyl V. Tkach, Katarzyna Basałaj, Daniel Młocicki. Hybrid de novo whole-genome assembly and annotation of the model tapeworm Hymenolepis diminuta. Scientific Data, 6:1 – 6, 2019. doi:10.1038/s41597-019-0311-3, https://rdcu.be/b1s5Q.

[111]   Robert Nowak. Oceny testów binarnych. Programista, (91):46 – 53, 2020.

[112]   Kacper Radzikowski, Osamu Yoshie, Robert Nowak. Support software for automatic speech recognition systems targeted for non-native speech. In iiWAS’20: Proceedings of the 22nd International Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services, pages 55–61, 2020.

[113]   Krystian Chachuła, Robert Nowak, Fernando Solano Donado. Pollution source localization in wastewater networks. Sensors, 21(826):1 – 16, 2021. doi:10.3390/s21030826, http://dx.doi.org/10.3390/s21030826.

[114]   Zhihao Wang, Dingde Jiang, Feng Wang, Zhihan Lv, Robert Nowak. A polymorphic heterogeneous security architecture for edge-enabled smart grids. Sustainable Cities and Society, page 102661, 2021. doi:doi.org/10.1016/j.scs.2020.102661, https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102661.

[115]   Kacper Radzikowski, Le Wang, Osamu Yoshie, Robert Nowak. Accent modification for speech recognition of non-native speakers using neural style transfer. EURASIP Journal on Audio, Speech and Music Processing, 11:1–10, 2021. doi:10.1186/s13636-021-00199-3, https://doi.org/10.1186/s13636-021-00199-3.

[116]   Bin Cao, Jintong Zhang, Xin Liu, Zhiheng Sun, Wenxi Cao, Robert Nowak, Zhihan Lv. Edge-cloud resource scheduling in space-air-ground integrated networks for internet of vehicles. IEEE Internet of Things Journal, 8:1–8, 2021. doi:10.1109/JIOT.2021.3065583, https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3065583.

[117]   Liang Qiao, Shuping Dang, Basem Shihada, Mohamed-Slim Alouin, Robert Nowak, Zhihan Lv. Can blockchain link the future? Digital Communications and Networks, pages 1–10, 2021. doi:10.1016/j.dcan.2021.07.004, https://doi.org/10.1016/j.dcan.2021.07.004.

[118]   Jan Nowak, Robert Nowak, Kacper Radzikowski, Ireneusz Grułkowski, Jarsław Walkowiak. Automated bowel sound analysis: An overview. Sensors, 21(5294):1 – 16, 2021. doi:10.3390/s21165294, http://dx.doi.org/10.3390/s21165294.

[119]   Robert Nowak, Wiktor Franus, Jiarui Zhang, Yue Zhu, Xin Tian, Zhouxian Zhang, Xu Chen, Xiaoyu Liu. Record linkage of Chinese patent inventors and authors of scientific articles. Applied Sciences, 11(8417):1 – 17, 2021. doi:10.3390/app11188417, https://doi.org/10.3390/app11188417.

[120]   Jakub Ficek, Kacper Radzikowski, Jan Nowak, Osamu Yoshie, Jarosław Walkowiak, Robert Nowak. Analysis of gastrointestinal acoustic activity using deep neural networks. Sensors, 21(7602):1 – 14, 2021. doi:10.3390/s21227602, http://dx.doi.org/10.3390/s21227602.

[121]   Łukasz Lepak, Kacper Radzikowski, Robert Nowak, Karol J. Piczak. Generalisation gap of keyword spotters in a cross-speaker low-resource scenario. Sensors, 21(8313):1 – 27, 2021. doi:10.3390/s21248313, http://dx.doi.org/10.3390/s21248313.

[122]   Krystian Chachuła, Tomasz Słojewski, Robert Nowak. Multisensor data fusion for localization of pollution sources in wastewater network. Sensors, 22(387):1 – 19, 2022. doi:10.3390/s22010387, http://dx.doi.org/10.3390/s22010387.

[123]   Łukasz Neumann, Robert Nowak, Jacek Stępień, Ewelina Chmielewska, Patryk Pankiewicz, Radosław Solan, Karina Jahnz-Różyk. Thermography based skin allergic reaction recognition by convolutional neural networks. Scientific Reports, 12(2648):1 – 10, 2022. doi:10.1038/s41598-022-06460-9, https://doi.org/10.1038/s41598-022-06460-9.

[124]   Wiktor Kuśmirek, Robert M. Nowak. CNVind: an open source clound-based pipeline for rare CNVs detection in whole exome sequencing data based on the depth of coverage. BMC Bioinformatics, 23:85:1–16, 2022. doi:10.1186/s12859-022-04617-x, https://doi.org/10.1186/s12859-022-04617-x.

[125]   Łukasz Kostrzewa, Robert Nowak. Polish court rulings classification using deep neural networks. Sensors, 22(2137):1 – 16, 2022. doi:10.3390/s22062137, http://dx.doi.org/10.3390/s22062137.

[126]   Adam Napieralski, Robert Nowak. Basecalling using joint raw and event nanopore data sequence-to-sequence processing. Sensors, 22(2275):1 – 14, 2022. doi:10.3390/s22062275, http://dx.doi.org/10.3390/s22062275.

[127]   Katarzyna Nałęcz-Charkiewicz, Robert Nowak. Algorithm for DNA sequence assembly by quantum annealing. BMC Bioinformatics, 23:122:1–17, 2022. doi:10.1186/s12859-022-04661-7, https://doi.org/10.1186/s12859-022-04661-7.

[128]   Zhen Tu, Liang Qiao, Robert Nowak, Haibin Lv, Zhihan Lv. Digital twins-based automated pilot for energy-efficiency assessment of intelligent transportation infrastructure. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, pages 1–11, 2022. doi:10.1109/TITS.2022.3166585, https://doi.org/10.1109/TITS.2022.3166585.

[129]   Nan Bau, Jiajun Du, Chengyang Wu, Duo Hong, Junxin Chen, Robert Nowak, Zhihan Lv. Wi-Breath: A WiFi-based Contactless and Real-time respiration monitoring scheme for remote healthcare. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, pages 1–10, 2022. doi:10.1109/JBHI.2022.3186152, https://doi.org/10.1109/JBHI.2022.3186152.

[130]   Shudong Wang, Fuyu Wang, Sibo Qiao, Yu Zhuang, Kuijie Zhang, Shanchen Pang, Robert Nowak, Zhihan Lv. MSHGANMDA: Meta-subgraphs heterogeneous graph attention network for mirna-disease association prediction. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, pages 1–10, 2022. doi:10.1109/JBHI.2022.3186534, https://doi.org/10.1109/JBHI.2022.3186534.

[131]   Zhaocheng Yu, Junxin Chen, Yu Liu, Yongyong Chen, Tingting Wang, Robert Nowak, Zhihan Lv. DDCNN: A deep learning model for af detection from a single-lead short ECG signal. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, pages 1–9, 2022. doi:10.1109/JBHI.2022.3191754, https://doi.org/10.1109/JBHI.2022.3191754.

[132]   Przemysław Stawczyk, Robert Nowak. Fast genomic optical map assembly algorithm using binary representation, arXiv, 2022. https://arxiv.org/abs/2210.06865.

[133]   Michał Łątkowski, Robert Nowak. Openstack and google cloud performance comparison in infrastructure as a service model, arXiv, 2022. https://arxiv.org/abs/2210.09691.

[134]   Muhammad Farhan Safdat, Robert Marek Nowak, Piotr Pałka. A denoising and fourier transformation-based spectrograms in ecg classification using convolutional neural network. Sensors, 22(9576):1 – 15, 2022. doi:10.3390/s22249576, http://dx.doi.org/10.3390/s22249576.

[135]   Muhammad Farhan Safdat, Piotr Pałka, Robert Marek Nowak, Ahmed Al Faresi. A novel data augmentation approach for enhancement of ecg signal classification. Biomedical Signal Processing and Control, pages 1 – 11, 2023. doi:10.1016/j.bspc.2023.105114, https://doi.org/10.1016/j.bspc.2023.105114.

[136]   Muhammad Farhan Safdat, Robert Marek Nowak, Piotr Pałka. Pre-processing techniques and artificial intelligence algoriths for electrocardiogram (ECG) signal analysis: A comprehensive review. Computers in Biology and Medicine, pages 1 – 16, 2023. doi:10.1016/j.compbiomed.2023.107908, https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2023.107908.

[137]   Daniel Górniak, Robert Nowak. Lock-free de bruijn graph, arXiv, 2024. https://arxiv.org/abs/2401.02756.

Technical reports and others

[138]   Robert Nowak. Nowe koncepcje obliczeń molekularnych, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 1999.

[139]   Robert Nowak. Wykorzystanie cząsteczek DNA z tio-fosforanowymi szkieletami do obliczeń molekularnych, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 2002.

[140]   Grzegorz Morawski, Robert Nowak. Porównanie algorytmów optymalizujących sekwencje DNA kodujące białka ze szczególnym uwzględnieniem algorytmu ewolucyjnego, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 2008.

[141]   Jarosław Arabas, Robert Nowak, Piotr Kaczyński, Bartłomiej Lipiński, Hubert Lipiński, Piotr Stalewski. 8decision E1 – zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem 8decision, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 2008.

[142]   Jarosław Arabas, Robert Nowak, Piotr Kaczyński, Bartłomiej Lipiński, Hubert Lipiński, Piotr Stalewski. 8decision E3 – model prognozowania szeregów czasowych oraz zagadnienia optymalizacji modeli w prognozowaniu cen i wolumenów, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 2008.

[143]   Robert Nowak. 8decision E4 – algorytmy numeryczne wykorzystywane w systemie 8decision, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 2008.

[144]   Robert Nowak. 8decision E6 – pozyskiwanie wiedzy dotyczącej pożądanej architektury projektu technicznego systemu 8decision, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 2009.

[145]   Jarosław Arabas, Piotr Kaczyński, Robert Nowak. 8decision E7a – odpowiedź na weryfikację opracowanej analizy funkcjonalnej w celu pozyskania wiedzy o jej kompletności z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 2009.

[146]   Jarosław Arabas, Robert Nowak, Piotr Kaczyński, Bartłomiej Lipiński, Hubert Lipiński, Piotr Stalewski. 8decision E7b – zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem 8decision, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 2009.

[147]   Jarosław Arabas, Piotr Kaczyński, Robert Nowak. 8decision E9 – testy dla aplikacji 8decision, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 2009.

[148]   Rafał Biedrzycki, Robert Nowak. Internet application architecture for data fusion. Technical report, Institute of Electronic Systems, Warsaw University of Technology, 2010.

[149]   Jacek Misiurewicz, Krzysztof Kulpa, Mateusz Piotr Malanowski, Edward Śliwa, Bohdan Butkiewicz, Robert Marek Nowak, Rafał Biedrzycki, Artur Gromek. Dafne project technical report D18 – fusion engine implementation description. Technical report, Politechnika Warszawska, 2011.

[150]   Jacek Misiurewicz, Krzysztof Kulpa, Mateusz Piotr Malanowski, Edward Śliwa, Bohdan Butkiewicz, Robert Marek Nowak, Rafał Biedrzycki, Artur Gromek. Dafne project technical report D19 – data base access and retrieval implementation description. Technical report, Politechnika Warszawska, 2011.

[151]   Jacek Misiurewicz, Krzysztof Kulpa, Mateusz Piotr Malanowski, Jerzy Szabatin, Robert Marek Nowak, Rafał Biedrzycki, Artur Gromek. Dafne project technical report D20 – sensor algorithms selection. Technical report, Politechnika Warszawska, 2011.

[152]   Jacek Misiurewicz, Krzysztof Kulpa, Mateusz Piotr Malanowski, Edward Śliwa, Bohdan Butkiewicz, Robert Marek Nowak, Rafał Biedrzycki, Artur Gromek. Dafne project technical report D21 – optimisation techniques from contextual information. Technical report, Politechnika Warszawska, 2011.

[153]   Jacek Misiurewicz, Krzysztof Kulpa, Mateusz Piotr Malanowski, Bohdan Butkiewicz, Robert Marek Nowak, Rafał Biedrzycki. Dafne project technical report D22 – learning capabilities description. Technical report, Politechnika Warszawska, 2011.

[154]   Jacek Misiurewicz, Krzysztof Kulpa, Mateusz Piotr Malanowski, Robert Marek Nowak, Rafał Biedrzycki, Artur Gromek. Dafne project technical report D23 - dafne system ready for intensive testing description. Technical report, Politechnika Warszawska, 2011.

[155]   Jacek Misiurewicz, Krzysztof Kulpa, Mateusz Piotr Malanowski, Robert Marek Nowak, Rafał Biedrzycki. Dafne project technical report D24 - evaluation of performance of single sensor results. Technical report, Politechnika Warszawska, 2011.

[156]   Jacek Misiurewicz, Krzysztof Kulpa, Mateusz Piotr Malanowski, Edward Śliwa, Robert Marek Nowak, Rafał Biedrzycki, Artur Gromek. Dafne project technical report D25 - assessment of the dafne engine performance. Technical report, Politechnika Warszawska, 2011.

[157]   Jacek Misiurewicz, Krzysztof Kulpa, Mateusz Piotr Malanowski, Edward Śliwa, Robert Marek Nowak, Rafał Biedrzycki, Artur Gromek. Dafne project technical report D26 - recommendations and suggestion for end users. Technical report, Politechnika Warszawska, 2011.

[158]   Jacek Misiurewicz, Krzysztof Kulpa, Mateusz Piotr Malanowski, Edward Śliwa, Robert Marek Nowak, Rafał Biedrzycki, Artur Gromek. Dafne project technical report D27 - exploitation plan and technology road map for the future developments. Technical report, Politechnika Warszawska, 2011.

[159]   Jacek Misiurewicz, Krzysztof Kulpa, Mateusz Piotr Malanowski, Jerzy Szabatin, Robert Marek Nowak, Rafał Biedrzycki. Dafne project technical report D28 - dafne executive summary. Technical report, Politechnika Warszawska, 2011.

[160]   Anna Wójtowicz-Krawiec, Robert Nowak, Maciej Michalak, Grażyna Płucienniczak, K Bińko, N Łukasiewicz, Iwona Sokołowska, Diana Mikiewicz, Andrzej Płucienniczak. Obtaining an analogue of the UBP4 protease gene using synthetic fragments of DNA created by DnaSynth software employing evolutionary algorithms. In FEBS JOURNAL, 37th Conference of Federation of the Societies of Biochemistry and Molecular Biology, Sevilla, Spain, volume 279, page 339, 2012. Poster 14-32.

[161]   A Wójtowicz-Krawiec, I Sokołowska, N Łukasiewicz, M Pawlik, Robert Nowak, G Płucienniczak, A Płucienniczak. Obtaining of recombinant deubiquitinating UBP4 protease and testing its activity in relation to recombinant fusion protein. In Proc. of the Izrael IX Jakub K. Parnas Conference: Proteins from Birth to Death, Jeruzalem, Izrael, 2013.

[162]   Robert Nowak. Dlaczego warto stosować różne języki programowania jednocześnie?, 2014. http://it.pwn.pl.

[163]   Robert Nowak. Po co dzielić aplikacje na warstwy?, 2014. http://it.pwn.pl.

[164]   Robert M. Nowak. Bioweb: framework for applications used for genetic data analysis. In Acta Biochimica Polonica, Supplement 1, 2014, BIO 2014 Congress, Warsaw, volume 61, page 94, 2014. Poster 4.32.

[165]   Robert Nowak, Dariusz Jagodziński, Grzegorz Nieradka, Paweł Zubrycki, Jarosław Arabas. Badanie możliowości wykorzystania algorytmów klasyfikacji oraz algorytmów znajdowania asymetryczności na podstawie podobieństwa zbioru cech wyekstrahowanych z obrazów termowizyjnych, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 55 stron, 2015.

[166]   Dariusz Jagodziński, Mateusz Matysiewicz, Witold Oleszkiewicz, Robert Nowak. Prototypowy system automatycznej interpretacji obrazów termograficznych „Braster Santana”, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 51 stron, 2015.

[167]   Paweł Cichosz, Dariusz Jagodziński, Mateusz Matysiewicz, Łukasz Neumann, Rafał Okuniewski, Witold Oleszkiewicz, Robert Nowak. Prototypowy system automatycznej interpretacji obrazów termograficznych „Braster Clapton”, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 105 stron, 2015.

[168]   Paweł Cichosz, Dariusz Jagodziński, Mateusz Matysiewicz, Łukasz Neumann, Rafał Okuniewski, Witold Oleszkiewicz, Robert Nowak. Prototypowy system automatycznej interpretacji obrazów termograficznych „Braster Hammett”, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 55 stron, 2016.

[169]   Paweł Cichosz, Dariusz Jagodziński, Wiktor Franus, Mateusz Matysiewicz, Łukasz Neumann, Rafał Okuniewski, Witold Oleszkiewicz, Robert Nowak. Prototypowy system automatycznej interpretacji obrazów termograficznych „Braster Hendrix”, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 60 stron, 2016.

[170]   Jarosław Arabas, Robert Nowak, Kacper Radzikowski, Elżbieta Styczek. System SweetSpot, system do gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących formacji łupkowych, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 57 stron, 2017.

[171]   Wiktor Kuśmirek, Robert M. Nowak. dnaasm – new tool to assemble repetitive DNA regions. F1000Research 2017, 6(ISCB Comm J):1375 (poster), doi: 10.7490/f1000research.1114626.1, 2017.

[172]   Ruslan Sałamatin, Malgorzata Rydzanicz, Robert Nowak, Wiktor Kuśmirek, Danuta Cielecka, Agnieszka Sobczyk-Kocioł, Hanna Zarnowska-Prymek, Rafał Płoski, Daniel Młocicki. Mitochondrial genomics of the tapeworm (Hymenolepis diminuta): comparative characteristics of the human and laboratory strains. In Proc. of XVI Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists, Lviv, Ukraine, page 120. Ukrainian scientific society of parasitologists, 2017. ISBN 978-966-02-8310-7.

[173]   Akbar Gumbira, Dariusz Jagodziński, Robert Kluz, Łukasz Neumann, Robert Nowak, Rafał Okuniewski, Paweł Wawrzyński. Predykcja decyzji o wykorzystaniu samochodu zastępczego, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 50 stron, 2017.

[174]   Wiktor Franus, Dariusz Jagodziński, Łukasz Neumann, Robert Nowak, Rafał Okuniewski, Witold Oleszkiewicz. System automatycznej interpretacji obrazów termograficznych oraz system interpretacji różnicowej obrazów termograficznych „Braster Iggy”, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 115 stron, 2017.

[175]   Marek Kozłowski, Robert Nowak, Tomasz Trzciński, Paweł Zawistowski. Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do rejestracji znaków towarowych, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 29 stron, 2018.

[176]   Robert Nowak, Tomasz Trzciński, Bartłomiej Twardowski, Paweł Wawrzyński, Paweł Zawistowski. Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do mobilnych aplikacji wspierających aktywność sportową, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 44 strony, 2018.

[177]   Wiktor Kuśmirek, Robert Nowak, Małgorzata Rydzanicz, Rafał Płoski, Rusłan Sałamatin, Agnieszka Sobczyk-Kopcioł, Daniel Młocicki. Hybrid de novo assembly of the model tapeworm hymenolepis diminuta genome. In Proc. of 13th Slovak and Czech Parasitological Days / Parasites in the Heart of Europe 2, Koszyce, Slovakia, page 13. Slovak Society for Parasitology, 2018. ISBN 978-80-968473-9-6.

[178]   Rusłan Sałamatin, Małgorzata Rydzanicz, Robert Nowak, Wiktor Kuśmirek, Agnieszka Sobczyk-Kopcioł, Rafał Płoski, Daniel Młocicki. Mitochondrial genomics of the tapeworms hymenolepis hibernia. In Proc. of 13th Slovak and Czech Parasitological Days / Parasites in the Heart of Europe 2, Koszyce, Slovakia, page 14. Slovak Society for Parasitology, 2018. ISBN 978-80-968473-9-6.

[179]   Robert M. Nowak. Impact of General Data Protection Regulation to researchers. Technical report, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland and Kehui Talent Service Co. Shanghai, China. 26 pages, 2019.

[180]   Łukasz Neumann, Robert M. Nowak, Tomasz Gambin, Wiktor Kuśmirek. Deep learning approach to rare CNV detection. In Conference Proceedings ’Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji’, page 10, 2019. http://pp-rai.pwr.edu.pl/PPRAI19_proceedings.pdf.

[181]   Kacper Radzikowski, Robert M. Nowak, Osamu Yoshie. Neural style transfer for non-native speech recognition. In Conference Proceedings ’Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji’, pages 189 – 197, 2019. http://pp-rai.pwr.edu.pl/PPRAI19_proceedings.pdf.

[182]   Robert M. Nowak, Wiktor Franus. Disambiguation of experts and patent inventors in the Chinese database. In Conference Proceedings ’Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji’, pages 232–233, 2019. http://pp-rai.pwr.edu.pl/PPRAI19_proceedings.pdf.

[183]   Wiktor Franus, Robert M. Nowak. Record linkage of patent inventors and authors of scientific articles. Technical report, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland and Kehui Talent Service Co. Shanghai, China. 89 pages, 2020.

[184]   Przemysław Stawczyk, Robert Nowak. Binary genome maps assembly. In Autumn Workshop of Polish Bioinformatics Society 2020, page 9, 2020.

[185]   Ewelina Chmielewska, Łukasz Neumann, Robert Nowak, Patryk Pankiewicz. Aplikacja do diagnozy skórnej odpowiedzi alergicznej, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 63 strony, 2020.

[186]   Ewelina Chmielewska, Adam Napieralski, Łukasz Neumann, Robert Nowak. Nucleotide methylation classification using machine learning methods on the oxford nanopore based data, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 22 strony, 2021.

[187]   Adam Napieralski, Łukasz Neumann, Robert Nowak. RLST4Basecalling: Reinforcement learning based approach to basecalling, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 18 stron, 2021.

[188]   Krystian Chachula, Fernando Solano, Robert Nowak, Tomasz Słojewski. System (synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment) project technical report D3.1 – specification of the methodology used for fusing signal patterns from the three utility networks, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 23 strony, 2022.

[189]   Krystian Chachula, Fernando Solano, Robert Nowak, Tomasz Słojewski. System (synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment) project technical report D3.2 – evaluation of the data fusion methodology, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 41 stron, 2022.

[190]   Krystian Chachula, Fernando Solano, Robert Nowak, Tomasz Słojewski. System (synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment) project technical report D3.3 – final design of the data fusion methodology, Raport techniczny, Politechnika Warszawska, 20 stron, 2022.