Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ide_dev-c

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Previous revision
ide_dev-c [2010/12/23 23:30]
msuminski zmiana formatowania
ide_dev-c [2010/12/24 00:15] (aktualna)
msuminski instrukcja tworzenia projektu
Linia 23: Linia 23:
   * ok. 60 MB HDD   * ok. 60 MB HDD
   * pliki wynikowe kompilowane przez Dev-C++ wymagają MSVCRT.DLL (dostępny w Windows 95 OSR 2 lub nowszym)   * pliki wynikowe kompilowane przez Dev-C++ wymagają MSVCRT.DLL (dostępny w Windows 95 OSR 2 lub nowszym)
 +
 +==== Tworzenie projektu ====
 +Aby utworzyć projekt, którego zadaniem jest wyświetlenie "Hello World" w oknie konsoli, należy:
 +  * Uruchomić Dev-C++
 +  * Wybrać z menu: Plik (File) -> Nowy (New) -> Projekt... (Project...)
 +{{http://​img573.imageshack.us/​img573/​74/​krok1.png}}
 +  * W nowym oknie dialogowym z zakładki Basic wybrać Console Application
 +  * Podać nazwę projektu (domyślnie Projekt1)
 +  * Upewnić się, że zaznaczona jest opcja Projekt C++
 +  * Kliknąć OK
 +{{http://​img691.imageshack.us/​img691/​7010/​krok2.png}}
 +  * Zapisać plik projektu (*.dev) w nowym oknie dialogowym
 +  * Po zapisaniu dostępny jest domyślny kod programu z szablonu, który należy uzupełnić o linię wyświetlającą napis "Hello World"
 +{{http://​img24.imageshack.us/​img24/​8836/​krok3.png}}
 +  * Zapisać kod programu (*.cpp) przez naciśnięcie przycisku Zapisz (skrót klawiszowy Ctrl+S) lub wybraniu tej opcji z menu: Plik (File) -> Zapisz (Save)
 +{{http://​img695.imageshack.us/​img695/​4924/​zapisz.png}}
 +  * Jeżeli wszystkie kroki przebiegły poprawnie, po naciśnięciu przycisku Kompiluj i uruchom (skrót klawiszowy F9) lub wybraniu tej opcji z menu: Uruchom (Run) -> Kompiluj i uruchom (Compile and Run) pojawi się okno z uruchomionym programem.
 +{{http://​img704.imageshack.us/​img704/​152/​uruchom.png}}
 +{{http://​img502.imageshack.us/​img502/​6672/​enda.png}}
ide_dev-c.txt · ostatnio zmienione: 2010/12/24 00:15 przez msuminski