Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


tokenizer

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Previous revision
tokenizer [2008/04/14 08:26]
mplacht1
tokenizer [2008/04/14 08:45] (aktualna)
mplacht1
Linia 98: Linia 98:
   * Type - typ sekwencji\\   * Type - typ sekwencji\\
 \\ \\
-W celu utorzenia iteratora musimy podać iterator wskazujący na początek dzielonej sekwencji ''​begin'', ​interator ​wskazujący dokładnie za dzieloną sekwencję ''​end''​ oraz funkcję podziału sekwencji ''​fun''​.+W celu utorzenia iteratora musimy podać iterator wskazujący na początek dzielonej sekwencji ''​begin'', ​iterator ​wskazujący dokładnie za dzieloną sekwencję ''​end''​ oraz funkcję podziału sekwencji ''​fun''​.
 <code cpp> <code cpp>
 template<​class Type, class Iterator, class TokenizerFunc>​ template<​class Type, class Iterator, class TokenizerFunc>​
Linia 105: Linia 105:
 </​code>​ </​code>​
 \\ \\
-Przykład użycia ​orzy wykorzystaniu funktora ''​offset_separator''​ dzielącego łańcuch znakowy na podciągi o określonej długości.+Przykład użycia ​przy wykorzystaniu funktora ''​offset_separator'' ​(opisanego dalej) ​dzielącego łańcuch znakowy na podciągi o określonej długości.
 <code cpp> <code cpp>
 #​include<​iostream>​ #​include<​iostream>​
Linia 141: Linia 141:
 \\ \\
 Funkcja ''​strtok()''​ po dokonaniu podziału sekwencji nie umieszcza znaków rodzielających poszczególne podciągi. Jednak czasami okazuje się przydatnym posiadanie znaków rozdzielających pojawiających się w wyjściowej sekwencji podciągów,​ dlatego ''​char_separator''​ zapewnia takie rozwiązanie.\\ Funkcja ''​strtok()''​ po dokonaniu podziału sekwencji nie umieszcza znaków rodzielających poszczególne podciągi. Jednak czasami okazuje się przydatnym posiadanie znaków rozdzielających pojawiających się w wyjściowej sekwencji podciągów,​ dlatego ''​char_separator''​ zapewnia takie rozwiązanie.\\
-Kiedy swa znaki rozdzielające znajdują sie w sekwencji jeden za drugim. funkcja ''​strtok()''​ pomija je, natomiast ''​char_separator''​ pozwala również w takiej sytuacji na utworzenie pustego podciągu, w zależności od wyboru.\\ ​+Kiedy dwa znaki rozdzielające znajdują sie w sekwencji jeden za drugim. funkcja ''​strtok()''​ pomija je, natomiast ''​char_separator''​ pozwala również w takiej sytuacji na utworzenie pustego podciągu, w zależności od wyboru.\\ ​
 \\ \\
 Poniższy przykład pokazuje jak zastąpić funkcję ''​strtok()''​ za pomocą ''​char_separator''​. Określone są trzy znaki rozdzielające,​ które nie pojawią się w wyjściowych podciągach,​ puste podciągi będą ignorowane. Poniższy przykład pokazuje jak zastąpić funkcję ''​strtok()''​ za pomocą ''​char_separator''​. Określone są trzy znaki rozdzielające,​ które nie pojawią się w wyjściowych podciągach,​ puste podciągi będą ignorowane.
Linia 255: Linia 255:
 ---- ----
 ==== Klasa offset_separator ==== ==== Klasa offset_separator ====
-Klasa ''​offset_separator''​ jest jedną z implementacji funktora TokenizerFunction,​ która może być użyta w celu podziału sekwencji na podciągi. ''​offset_separator''​ dzieli sekwencję znaków ''​char''​ na łańcuchy znakowe o określonej długości bazując na zdefiniowanych przesunięciach.\\+Klasa ''​offset_separator''​ jest kolejną z implementacji funktora TokenizerFunction,​ która może być użyta w celu podziału sekwencji na podciągi. ''​offset_separator''​ dzieli sekwencję znaków ''​char''​ na łańcuchy znakowe o określonej długości bazując na zdefiniowanych przesunięciach.\\
 Poniższy przykład dzieli sekwencję "​12252001"​ przy użyciu przesunięc(2,​2,​4) na podciągi 12 25 2001: Poniższy przykład dzieli sekwencję "​12252001"​ przy użyciu przesunięc(2,​2,​4) na podciągi 12 25 2001:
 <code cpp> <code cpp>
tokenizer.txt · ostatnio zmienione: 2008/04/14 08:45 przez mplacht1