Obliczanie ciągu stanów dla ukrytego modelu Markova z użyciem algorytmu Viterbiego.