Wyszukiwanie sekwencji podobnej do danej metodą BLAST

Witaj na stronie prezentującej działanie algorytmu BLAST wyszukiwania sekwencji podobnej do danej.

Przejdź do demonstracji »

Algorytm BLAST (Basic Local Aligment Search Tool) to heurystyczny algorytm porównywania sekwencji DNA lub białek. Zazwyczaj sekwencje nukleotydów i aminokwasów są długie i porównywanie ich w całości ze znanymi wzorcami jest zagadnieniem czasochłonnym i złożonym. Aby skrócić czas obliczeń, algorytm BLAST nie porównuje całej zadanej sekwencji, lecz dzieli ją na krótsze fragmenty - słowa. Długość słów jest parametrem wejściowym algorytmu. Kolejnym krokiem algorytmu jest wyszukanie tych rekordów bazy danych, w których występuje szukane słowo lub podobne do niego (oznacza to wartość podobieństwa wyższą od zadanego progu T). W ostatnim kroku algorytm rozszerza ciągi referencyjne (w prawo lub lewo) i ponownie dokonuje ich oceny. Rozszerzenie jest wykonywane do momentu aż ocena spadnie poniżej progu podobieństwa. Wynikiem końcowym algorytmu są rekordy o największym podobieństwie do zadanej sekwencji.