MBI

Konstrukcja drzewa filogenetycznego metodą łączenia sąsiadów

Algorytm
Dane wejściowe
4 6
Wprowadzona macierz odległosci
Kroki algorytmu
Drzewo filogenetyczne