MBI

Grupowanie metodą najbliższych sąsiadów

Algorytm
Dane wejściowe
Aktualne elementy
Kroki algorytmu