Obliczanie struktury drugorzedowej metoda Nussinov

Sekwencja