Cykl - 1

Proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Kiedy można powiedzieć o wymaganiu, że jest atomowe? Podaj przykład.
  2. Co wyróżnia testy akceptacyjne?

Cykl - 2

Proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Kiedy można powiedzieć o wymaganiu, że jest weryfikowalne?
  2. Co oznacza, że test jest typu white-box? Podaj przykład.


Cykl - 3

Proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Kiedy można powiedzieć o wymaganiu, że jest jednoznaczne?  Podaj przykład.
  2. Co oznacza, że test jest typu black-box?

Cykl życia

Proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Kiedy można powiedzieć o wymaganiu, że jest spójne?
  2. W którym momencie procesu testowania uzyskujemy gwarancję poprawności programu i możemy go dostarczyć klientowi?