W aplikacji reprezentujemy pliki i katalogi (foldery) systemu plików przez obiekty File i Dir, pokazane niżej. System plików pozwala na zagnieżdżone katalogi.

class File {
public:
 File(std::string n, int s) : name_(n), size_(s) {}
 std::string getName() const { return name_; }
 int getSize() const { return size_; }
 ~File(){}
private:
 std::string name_;
 int size_;
};

class Dir {
 using Child = File*;
 using Children = std::vector;
public:
 Dir(const std::string& n) : name_(n) {}
 ~Dir() {
  for(Child c : ch_) delete c;
 }
 std::string getName() const { return name_; }
 int getSize() const {
  int s = 0;
	for(Child c : ch_) s += c->getSize();
	return s;
 }
 void add(Child el) { ch_.push_back(el); }
private:
 std::string name_;
 Children ch_;
};

Proszę odpowiedz na poniższe pytania:

 1. Popraw kod klas, aby można było reprezentować zagnieżdżone katalogi. Skopiuj kod klasy File i kod klasy Dir i zmodyfikuj go, jeżeli jest to potrzebne. Twój kod nie musi się kompilować, ale powinno w nim być widać rozwiązanie.
 2. Czy zastosowałeś jakiś obiektowy wzorzec projektowy (tak/nie)? Jeżeli tak, napisz jego nazwę.
 3. Czy jest możliwe uwzględnienie maksymalnego poziomu zagnieżdżeń katalogów? Jeżeli tak, jak byś to zrobił dla systemu plików CP/M, który ma maksymalny poziom zagnieżdżeń katalogów równy 8.