W aplikacji występuje blokada. Wskaż przyczynę niepoprawnego działania i popraw błędny kod. Nie modyfikuj funkcji 'main'.

#include <list>
#include <thread>
#include <mutex>

#include <iostream>

using namespace std;

static const int NUM = 100;

/** klasa wejscia - wyjscia do kolejki znakow */
struct Queue {
  list<int> dane_;
  mutex mutex_;
};

struct Producent {

  Producent(Queue& in, Queue& out) : in_(in), out_(out) {}

  void operator()() {
    for(int num = 0; num < NUM; ) {
      lock_guard<mutex> lock_in(in_.mutex_);
      lock_guard<mutex> lock_out(out_.mutex_);
      if(!in_.dane_.empty() ) {
        int x = in_.dane_.front();
        in_.dane_.pop_front();

        cout << '.' << flush; //symuluje przetwarzanie danych

        out_.dane_.push_back(x+1);
        ++num;
      }
    }
  }
  Queue& in_;
  Queue& out_;
};

struct Producent2 {

  Producent2(Queue& in, Queue& out) : in_(in), out_(out) {}

  void operator()() {
    for(int num = 0; num < NUM; ) {
      int x = 0; //data
      bool read = false;
      {
        lock_guard<mutex> lock_in(in_.mutex_);
        if(!in_.dane_.empty() ) {
          read = true;
          x = in_.dane_.front();
          in_.dane_.pop_front();
        }
      }
      if(read) {
        cout << '.' << flush; //symuluje przetwarzanie danych
        ++num;

        lock_guard<mutex> lock_out(out_.mutex_);
        out_.dane_.push_back(x+1);
      }
    }
  }
  Queue& in_;
  Queue& out_;
};

int main() {
  Queue q1, q2;
  q1.dane_.push_back(1);
  Producent p1(q1, q2);
  Producent p2(q2, q1);

  thread thrd1( ref(p1) );
  thread thrd2( ref(p2) );
  thrd1.join();
  thrd2.join();
  return 0;
}