W aplikacji występuje zakleszczenie. Proszę je wyeliminować dbając o to, aby rozwiązanie było poprawne (bez wyścigów). Nie modyfikuj funkcji main.

W funkcji main występują obiekty ref(x). Są to obiekty pomocnicze, które zapobiegają tworzeniu kopii obiektu, więc np. thread thrd1( ref(p1) ); oznacza, że konstruktor std::thread nie wykona kopii obiektu p1. Nie jest to kluczowe do znalezienia rozwiązania.

Posługujemy się także listą dwukierunkową z biblioteki standardowej, z operacjami push_back (wstawiania na koniec), pop_front (usuwanie początkowego elementu), front (zwraca początkowy element listy).

#include <list>
#include <memory>
#include <thread>
#include <mutex>
#include <functional>

#include <iostream>

using namespace std;

const int NUM = 100;

class Calc {
public:
  Calc(int idx) : idx_(idx) {
    out_.push_back(0);
    out_.push_back(0);
  }
  void setPrev(Calc* p) { prev_ = p; }

  int get() {
    int ret = -1;
    lock_guard<mutex> lock(m_);
     if(!out_.empty() ) {
       ret = out_.front();
       out_.pop_front();
     }
     return ret;
  }
  void operator()() {
    for(int i=0;i<NUM;++i) {
      lock_guard<mutex> lock(m_);
       if(prev_) {
        int x = prev_->get();
        std::this_thread::sleep_for( chrono::milliseconds(100)); //symuluje długotrwałe lokalne obliczenia

        if( x >= 0) {
          out_.push_back(x + 1);
        }
      }
    }
  }
private:
  int idx_;
  Calc* prev_ = nullptr;
  list<int> out_;
  mutex m_;
};

int main () {
  Calc p1(1), p2(2), p3(3);
  p1.setPrev(&p3);
  p2.setPrev(&p1);
  p3.setPrev(&p2);

  thread thrd1( ref(p1) );
  thread thrd2( ref(p2) );
  thread thrd3( ref(p3) );
  thrd1.join();
  thrd2.join();
  thrd3.join();

  cout << "thrd1: " << p1.get() << endl;
  cout << "thrd2: " << p2.get() << endl;
  cout << "thrd3: " << p3.get() << endl;

  return 0;
}