Każdy z obiektów Data w kolekcji Out jest tworzony wykorzystując stan systemu podczas obsługi zdarzenia zegara. Kolekcja Out nie jest używana zanim nie zostanie uzupełniona. Dostarczone rozwiązanie jest mało wydajne. Spróbuj poprawić kod funkcji serve_event. W zadaniu wykorzystujemy funkcje anonimowe w C++, zwane także funkcjami lambda. Kod [&](const boost::system::error_code& error){ serve_event(out, t, error); } tworzy 1 argumentową funkcję anonimową, argument jest typu const boost::system::error_code&, wołanie tej funkcji sprawi, że zostanie wywołana funkcja serve_event z argumentami out, t i error.

#include <vector>

#include <iostream>
#include <boost/asio.hpp>
#include <boost/date_time/posix_time/posix_time.hpp>

using namespace std;

class Data {}; //nie zamieszczono skladowych

using PData = shared_ptr<Data>;

struct Out {
  Out(int size) : size_(size) {}

  int size_;
  std::vector<PData> v_;
  mutex m_;
};

void serve_event( Out& out, boost::asio::deadline_timer& t, const boost::system::error_code& error) {

  if( error ) return;

  lock_guard<mutex> guard(out.m_);

  PData data = PData(new Data()); //tworzenie paczki danych, nie ma dużych kosztów obliczeniowych, tego nie poprawiamy

  out.v_.push_back(data);

  if(out.v_.size() < out.size_) {
    t.async_wait([&](const boost::system::error_code& error){ serve_event(out, t, error); });
  }
}


int main() {

  Out out(500);

  boost::asio::io_service io;

  boost::asio::deadline_timer t1(io, boost::posix_time::milliseconds(8) );
  boost::asio::deadline_timer t2(io, boost::posix_time::milliseconds(13) );
  boost::asio::deadline_timer t3(io, boost::posix_time::milliseconds(21) );
  boost::asio::deadline_timer t4(io, boost::posix_time::milliseconds(34) );
  boost::asio::deadline_timer t5(io, boost::posix_time::milliseconds(55) );

  t1.async_wait([&](const boost::system::error_code& error){ serve_event(out, t1, error);});
  t2.async_wait([&](const boost::system::error_code& error){ serve_event(out, t2, error);});
  t3.async_wait([&](const boost::system::error_code& error){ serve_event(out, t3, error);});
  t4.async_wait([&](const boost::system::error_code& error){ serve_event(out, t4, error);});
  t5.async_wait([&](const boost::system::error_code& error){ serve_event(out, t5, error);});

  io.run();
  return 0;
}