W systemie jeden wątek piszący wstawia obiekty do kolejki (obiekt typu Queue), do którego wstawia dane jeden wątek. Ilość danych w kolejce jest duża i rośnie, więc zwiększono ilość wątków przetwarzających dane. Wątki te wykonują funcję calc_thrd. Niestety nie obserwuje się poprawy.

#include <queue>
#include <memory>
#include <thread>
#include <mutex>

#include <iostream>

using namespace std;

class Data {}; //nie zamieszczono skladowych

using PData = shared_ptr<Data>;

struct Queue {
  Queue() {}

  bool empty() {
    lock_guard<mutex> guard(m_);
    return q_.empty();
  }

  void push(PData data) {
    lock_guard<mutex> guard(m_);
    q_.push(data);
  }

  PData pop() {
    PData out;
    lock_guard<mutex> guard(m_);
    if(!q_.empty()) {
      out = q_.front();
      q_.pop();
    }
    return out;
  }

  mutex m_;
  std::queue<PData> q_;
};

void calculate(const Data& d) { //dlugotrwale obliczenia
  cout << "calculations begin" << endl;
  this_thread::sleep_for( chrono::milliseconds(1000) );
  cout << "calculations end" << endl;
}

void calc_thrd(Queue& q) {
  while(!q.empty()) {
    lock_guard<mutex> guard(q.m_);
    calculate(*q.q_.front());
    q.q_.pop();
  }
}

int main() {
   Queue q;
   //pominięto wątek do wstawiania obiektów PData do kolejki q
   q.push(PData(new Data()));
   q.push(PData(new Data()));
   q.push(PData(new Data()));
   q.push(PData(new Data()));
   q.push(PData(new Data()));

   //tutaj wątki, które pobierają i przetwarzają obiekty PData z kolejki
   thread thrd1( calc_thrd, ref(q) );
   thread thrd2( calc_thrd, ref(q) );
   thread thrd3( calc_thrd, ref(q) );
   thread thrd4( calc_thrd, ref(q) );
   thread thrd5( calc_thrd, ref(q) );

   thrd1.join();
   thrd2.join();
   thrd3.join();
   thrd4.join();
   thrd5.join();
}