SWO - kolokwium nr 1

Kolokwium odbędzie się w sali wykładowej, początek o godz. 10:20. Kolokwium trwa 60 minut.

Proszę nie zajmować miejsc w rzędach 3, 6, 9, 12 (licząc od katedry).

Proszę rozwiązać zadania próbne, przedstawione na stronie przedmiotu. Zadania na kolokwium będą podobne.


strona przedmiotu