SWO - sprawdzian dodatkowy

Uwzględniając prośby studentów przeprowdzimy dodatkowy sprawdzian. Będzie to sprawdzian ustny, który odbędzie się od 17:30 do 19:30 we środę 12.06.2024 w pokoju 23.


strona przedmiotu