ZPR - zadanie dodatkowe

Wykonać jedno z poniższych zadań.

Temat zadania należy zgłosić e-mailem do 15 kwietnia 2024, zadanie należy wykonać do 1 czerwca 2024. Poprawna realizacja umożliwi zdobycie dodatkowych 4 pkt z przedmiotu ZPR. Należy przesłać jedynie źródła i pliki pomocnicze w archiwum zip, proszę nie umieszczać plików generowanych przez kompilator.


strona przedmiotu