ZPR - sprawdzian dodatkowy

Uwzględniając prośby studentów przeprowdzimy dodatkowy sprawdzian. Będzie to sprawdzian ustny w pokoju 23, który odbędzie się od 16:15 do 17:30 we czwartek 13.06.2024.


strona przedmiotu