Menu:IEEE CSS

Projects

Energooszczędny system komputerowy dla obliczeń wielkiej skali

ICT COST Action IC1406 High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet)

System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną (BIPSE)
Supported by the National Centre for Research and Development (NCBiR) under grant Nr O ROB 0074 03 001

ECONET (low Energy COnsumption NETworks)
Supported by European Commission under the Framework Programme 7 (FP7)
addressing the Strategic Objective ICT-2009.1.1: The Network of the Future

Rozwój motywacyjnie zgodnych modeli i mechanizmów w systemach wieloagentowych
Supported by Polish Ministry of Science and Higher Education under grant
N N514 044438

Metody projektowania i algorytmy realizacji efektywnych aukcji wielotowarowych (Coordination in hierarchical systems with rational agents)
Supported by Polish Ministry of Science and Higher Education under grant
N N514 414734

Modele wymiany handlowej na rynku zasobów transportowych sieci
Supported by Polish Ministry of Science and Higher Education under grant
PBZ-MNiSW-02/II/2007

Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m.st. Warszawy
Supported by Polish Ministry of Science and Higher Education under grant
PBZ-Min-/011/013/2004