Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


power

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Previous revision
power [2008/12/12 19:12]
makabe
power [2008/12/12 19:17] (aktualna)
makabe
Linia 1: Linia 1:
 ====== Algorytm power ====== ====== Algorytm power ======
  
-Algorytm [[power]] podnosi obiekt dowolnej klasy (o ile spełnia pewne wymagania) do zadanego wykładnika będącego nieujemną liczbą całkowitą. Algorytm korzysta z operatora * dlatego też, aby używać funkcji szablonowej power na własnych klasach należy przeładować ​operator ​* oraz =.+Algorytm [[power]] podnosi obiekt dowolnej klasy (o ile spełnia pewne wymagania) do zadanego wykładnika będącego nieujemną liczbą całkowitą. Algorytm korzysta z operatora *dlatego też, aby używać funkcji szablonowej power na własnych klasach należy przeładować ​operatory ​* oraz =.
  
 ===== Nagłówek ===== ===== Nagłówek =====
Linia 28: Linia 28:
 power(T x, Integer n) zwraca wartość x * x .... * x, gdzie x jest powtórzone n razy. Kiedy n = 0, wartość zwracana wynosi identity_element(multiplies<​T>​()). power(T x, Integer n) zwraca wartość x * x .... * x, gdzie x jest powtórzone n razy. Kiedy n = 0, wartość zwracana wynosi identity_element(multiplies<​T>​()).
  
-Druga wersja (power(T x, Integer n, MonoidOperation op) )jest podobna do pierwszej. Różnica polega na tym iż zamiast operacji * ( multiplies<​T>​ ) wykonywana jest operacja op. Kiedy n = 0 funkcja zwraca identity_element(op). Obie funkcje należy zdefiniować,​ tworząc np. funktor oraz przeładowując identity_element().+Druga wersja (power(T x, Integer n, MonoidOperation op) )jest podobna do pierwszej. Różnica polega na tym iż zamiast operacji * ( multiplies<​T>​ ) wykonywana jest operacja op. Kiedy n = 0 funkcja zwraca identity_element(op). Obie funkcje należy zdefiniować,​ tworząc np. funktor oraz przeładowując identity_element(). ​(patrzy przykład poniżej)
   
 ===== Działanie ===== ===== Działanie =====
power.txt · ostatnio zmienione: 2008/12/12 19:17 przez makabe