Program demonstracyjny

Zobacz algorytmy Needlemana-Wunscha i Smitha-Watermana z afiniczną funkcją kary za przerwę w akcji. Aby rozpocząć demonstrację, kliknij poniższy przycisk.

Przejdź do demonstracji »

Parametry demonstracji

np. -2
np. -1

Demonstracja działania algorytmu