MBI - projekt

MBI - projekt

Należy wykonać cztery ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia te będą wykonywane w zespołach dwuosobowych. Dokumentację oddajemy tylko elektronicznie. Każde ćwiczenie jest oceniane w skali od 0-5 pkt.

Terminy

Terminy związane z projektem są następujące:
nazwadataforma
Tworzenie 2-osobowych zespołów 1-8.03.2024 Proszę zapisywać się za pomocą arkusza arkusza Excel na MS Teams.
Ćwiczenie 1, konsultacje 27.03.2024, 18-20, online, MS Teams obecność nie jest obowiązkowa, w tym czasie prowadzący może pomóc w realizacji ćwiczenia.
Sprawozdanie z ćwiczenia 1 do 3.04.2024 zespół przesyła sprawozdanie do prowadzącego (mail), maksymalny rozmiar pliku 1MB.
Ćwiczenie 2, konsultacje 10.04.2024, 18-20, online, MS Teams obecność nie jest obowiązkowa, w tym czasie prowadzący może pomóc w realizacji ćwiczenia.
Sprawozdanie z ćwiczenia 2 do 17.04.2024 zespół przesyła sprawozdanie do prowadzącego (mail), maksymalny rozmiar pliku 1MB.
Ćwiczenie 3, konsultacje 24.04.2024, 18-20, online, MS Teams obecność nie jest obowiązkowa, w tym czasie prowadzący może pomóc w realizacji ćwiczenia.
Sprawozdanie z ćwiczenia 3 do 8.05.2024 zespół przesyła sprawozdanie do prowadzącego (mail), maksymalny rozmiar pliku 1MB.
Ćwiczenie 4, konsultacje 22.05.2024, 18-20, online, MS Teams obecność nie jest obowiązkowa, w tym czasie prowadzący może pomóc w realizacji ćwiczenia.
Sprawozdanie z ćwiczenia 4 do 29.05.2024 zespół przesyła sprawozdanie do prowadzącego (mail), maksymalny rozmiar pliku 1MB.

przekroczenie terminów skutkuje zmniejszeniem maksymalnej puli punktów odpowiednio: 1) do 80% jeżeli opóźnienie wynosi od 1 dnia do 1 tygodnia, 2) do 50% przy opóźnieniu do 2 tygodni, 3) do 0% przy opóźnieniu większym niż 2 tygodnie.

Materiały do ćwiczeń

W tym semestrze ćwiczenia prowadzi:
maksymalna liczba osób e-mailtermin konsultacji
dr inż. Wiktor Kuśmirek,50wiktor.kusmirek(at)pw(dot)edu(dot)plonline, po umówieniu się mailem

Zaliczenie projektu przez wykonanie aplikacji lub biblioteki

Istnieje także możliwość realizacji projektu, polegające na dostarczeniu oprogramowania. Sposób realizacji:

Propozycje tematów:

Aplikacja demonstracyjna. Aplikacja taka pozwala zrozumieć działanie wskazanego algorytmu. Użytkownik może wprowadzić własne dane i śledzić (krok po kroku) sposób wykonywania obliczeń. Przykłady aplikacji są dostępne na stronie przedmiotu. Aplikacja powinna wykonywać się na przeglądarce www, będzie umieszczona na serwerze elektron (elka), nie używamy bazy danych, aplikacja jest zbiorem statycznych plików, które wykonują się po stronie klienta w przeglądarce www, sugerowane języki programowania to JavaScript + HTML5.

Proszę pamiętać o wersji statycznej aplikacji, aby taką wersję sprawdzić należy wpisać w konsoli polecenie google-chrome index.html (zakładając, że mamy przeglądarkę google-chrome).

strona przedmiotu