Teaching activities


I am looking for self-motivated PhD students interested in cybersecurity. If you are one please send me an email (see Contact section).

Current courses

 • SPZC (Security Systems and Protocols in Cyber Space) - lectures, projects

Past courses


Academic Societies

Information Security Academic Society (Koło Naukowe Bezpieczeństwa Informacyjnego) - founder and supervisor (from 2012)


Supervision of B.Sc., M.Sc. and Ph.D. theses


Requirements for potential B.Sc., M.Sc., and Ph.D. candidates

 • Creativity and enthusiasm
 • Devotion for research work and ability to work in a team
 • Good reading and writing English language skills
 • Thesis results may be required to take the form of the scientific paper
 • Thesis results may be required to be presented by the student at the scientific conferences

Current PhD students at WUT, Poland

 1. Konrad Kamiński, M.Sc.
 2. Dominik Kolasa, M.Sc.
 3. Mikołaj Kowalski, M.Sc.
 4. Kinga Pilch, M.Sc.
 5. Przemysław Szary, M.Sc.
 6. Tomasz Główka, M.Sc.

Current MSc/BSc students at WUT, Poland

Institute of Computer Science

 1. B. Jasinski (BSc Thesis)
 2. K. Jarczewski (BSc Thesis)
 3. W. Gruszka (MSc Thesis)
 4. Z. Kaczyński (MSc Thesis)
 5. M. Borkowski (MSc Thesis)
 6. N. Orzechowski (MSc Thesis)

Institute of Telecommunications

 1. R. Adamski (MSc Thesis)

Institute of Control and Computation Engineering

 1. A. Szałowski (BSc Thesis)

Current MSc/BSc students at FernUniversitaet, Germany

 1. Joschua Bezold (BSc Thesis)

Defended or submitted PhD theses

 1. Piotr Białczak, Wykorzystanie protokolu HTTP do identyfikacji i klasyfikacji złosliwego oprogramowania / Utilization of HTTP characteristics for malware identification and classification, Warsaw, April 2023 (Received: Marian Rejewski Award - I Prize from the Polish Ministry of National Defence, December 2023)
 2. Marcin Gregorczyk, Badanie przydatnosci technologii Software-Defined Networking do wykrywania i przeciwdziałania zagrozeniom w sieciach teleinformatycznych / Usability study of Software-Defined Networking technology for detecting and mitigating threats in communication networks, Warsaw, September 2022 (defended with honours) (Received: Marian Rejewski Award - II Prize from the Polish Ministry of National Defence, December 2023)
 3. Grzegorz Siewruk, Orkiestracja narzedzi bezpieczenstwa w sieci operatora telekomunikacyjnego z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego oraz metod przetwarzania jezyka naturalnego / Security tools orchestration in mobile network operator environment using neural networks and natural language processing techniques, Warsaw, March 2022 (implementation doctorate with Orange Polska, defended with honours, Received: Marian Rejewski Award - II Prize from the Polish Ministry of National Defence, December 2022)
 4. Paweł Łąka, Wieloskladnikowe i transparentne uwierzytelnianie uzytkownika z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego / Multifactor and transparent user authentication using machine learning techniques, PW, Warsaw, November 2021 (Received: Marian Rejewski Award - III Prize from the Polish Ministry of National Defence, December 2023)
 5. Usman Rauf, Bio-inspired Cyber Security and Threat Analytics, UNC Charlotte, USA (co-advisor with Dr. Mohamed Shehab and Dr. Nafees Qamar), July 2020

Defended MSc/BSc students at TU Darmstadt, Germany

 1. Syed Muhammad Aizaz Haider Zaidee: Inferring attackers' behavior using public scanning tools (MSc Thesis) - joint supervision with Dr. Andrea Tundis, October 2019

Defended theses (at FernUniversitaet, Germany)

 1. K. Hoelk: Fuzz Testing for Network Covert Channels (MSc Thesis), January 2024
 2. J. Gralla: Network Covert Channels based on Window Size Modulation and its Detection (MSc Thesis), April 2023
 3. S. Haar: In-Kernel Inspection of Packet Flows for Detection of Covert Channels (MSc Thesis), March 2022
 4. N. Schofeld: In-kernel inspection of packet flows for detection of network threats (BSc Thesis), November 2021
 5. J. Bergdolt: Efficient and Scalable Detection of Network Covert Channels (BSc Thesis), November 2021
 6. D. Alex: Inter-protocol covert channel using DNS and TLS (BSc Thesis), March 2021
 7. A. Dusza: Data hiding in the lengths of silence periods of VoIP conversations and its detection/prevention (MSc Thesis), April 2020
 8. C. Heinz: Network covert channels in Transport Layer Security protocol and their detection (MSc Thesis), April 2020
 9. J. Saenger: Feasibility Study of the VoIP Steganographic Method Utilization as a Privacy Enhancing Technology (MSc Thesis), September 2018
 10. D. Geisler: Using covert channels as a green networking technique (MSc Thesis), Hagen, Germany, November 2017 (Received: Enervie Award - Sudwestfalen Energie und Wasser AG, November 2018)
 11. S. Schmidt: A New Data-Hiding Approach for Silence Suppression-Enabled IP Telephony (MSc Thesis), Hagen, Germany, November 2016
 12. F. Riehm: QoS-aware Network Covert Channels Normalization (MSc Thesis), Hagen, Germany, December 2016
 13. F. Lehner: Inter-protocol steganography using RTP/RTCP protocols and its detection (MSc Thesis), Hagen, Germany, December 2016

Defended MSc theses (at WUT)

 1. D. Nastaj: Bezpieczeństwo aplikacji opartych na dużych modelach językowych / Security of Large Language Models applications (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2024
 2. K. Kamieniarz: Analiza porównawcza bezpieczeństwa klastrów Kubernetes / A comparative study on security of Kubernetes deployments (MSc Thesis), II PW, Warszawa 2024
 3. L. Pietraszek: Srodowisko badawcze dla rozwiązań detekcji cryptojackingu bazującego na plikach / A research environment for file-based cryptojacking detection solutions (MSc Thesis), II PW, Warszawa 2024
 4. A. Brodzik: Wykorzystanie sieci neuronowych do zaciemniania działań złosliwego oprogramowania i sposoby obrony przed takim zagrożeniem / Utilization of neural networks to obfuscate malware activities and ways to defend against such a threat (MSc Thesis), II PW, Warszawa 2023
 5. D. Tybura: Identyfikacja rodziny złosliwego oprogramowania na podstawie wygenerowanego ruchu sieciowego / Identifying malware's family based on generated network flows (MSc Thesis), II PW, Warszawa 2022 (Received: Marian Rejewski Award - I Prize from the National Cyber Security Centre (Poland), December 2022)
 6. J. Barszcz: Zastosowania konteneryzacji w systemach typu honeypot / Usage of software containers in honeypot systems (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2022, (Received: Marian Rejewski Award - III Prize from the National Cyber Security Centre (Poland), December 2022)
 7. A. Skorek: Opracowanie parametrów do oceny zdolnosci detekcyjnych klasyfikatorów w dziedzinie wykrywania incydentów bezpieczeństwa sieci / The design of a new parameters used for evaluation of the attack detection classifiers abilities regarding network security (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2022
 8. A. Konopacka: Ochrona poufnosci informacji w ukrytych kanałach sieciowych za pomocą lekkiej kryptografii / Preserving Confidentiality in Network Covert Channels using Lightweight Cryptography (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2022
 9. T. Główka: Użycie techniki Moving Target Defence do walki z aktywnym rekonesansem / Moving Target Defence against the active reconnaissance (MSc Thesis), II PW, Warszawa 2021, (Received: Marian Rejewski Award - II Prize from the National Cyber Security Centre (Poland), December 2022)
 10. M. Fiłonowicz: Bezpieczeństwo urzadzeń typu Wearable IoT / Security of wearable IoT devices (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2021
 11. J. Jakubik: Bezpieczeństwo komunikacji IoT opartej na protokole MQTT / Security of MQTT-based IoT Communication (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2020
 12. E. Możejko: Analiza porównawcza systemów obsługi incydentów bezpieczeństwa / Comparative analysis of security incident handling systems (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2020
 13. J. Krasowski: Wykorzystanie mechanizmów SDN do zabezpieczenia sieci operatorskiej i jej klientów / The usage of SDN mechanisms to secure the ISP network and its clients (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2020
 14. P. Szary: Odwracalna steganografia sieciowa / Reversible Network Steganography, IT PW, Warszawa 2020 (Received: Marian Rejewski Award - II Prize from the National Cyber Security Centre (Poland) , December 2020)
 15. J. Olszak: Projekt, realizacja i ocena zaawansowanego zdalnego laboratorium bezpieczeństwa sieciowego / Project, realization and evaluation of advanced remote network security laboratory, IT PW, Warszawa 2019
 16. M. Skowron: Ataki na urządzenia Internetu Rzeczy z wykorzystaniem analizy ruchu sieciowego oraz technik uczenia maszynowego / Analysis of traffic fingerprinting attacks on the Internet of Things based on machine learning, IT PW, Warszawa 2019 (Received: I Prize at the IEEE & Intel Thesis Contest, May 2020)
 17. K. Rostecki: Analiza komparatywna systemów do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa / Comparative analysis of security information and event management (SIEM) systems, IT PW, Warszawa 2018
 18. M. Kowalski: Ataki odmowy usługi w sieciach operatorskich oraz sposoby im przeciwdziałania / Denial of Service in telecommunication networks - attacks and mitigation, IT PW, Warszawa 2018
 19. M. Smoleń: Mechanizmy ochrony przed fałszywymi aplikacjami na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android / Defence mechanisms against fake applications on mobile devices with Android operating system, IT PW, Warszawa 2018
 20. T. Iwaszko: Analiza zabezpieczeń rozwiązań REST i SOAP oraz ich wpływ na wydajnosc usług sieciowych / Analysis of the security solutions for REST and SOAP and their impact on the performance of web services, IT PW, Warszawa 2018
 21. D. Hermanowski: Szacowanie ryzyka ataków na podstawie grafu ataków z uwzględnieniem informacji z systemów IDS/SIEM / Attack graph based risk assessment for situational awareness, II PW, Warszawa 2017
 22. M. Karwowski: Sposoby przeciwdziałania atakom rekonesansowym na przykładzie publicznego skanera Shodan / Reconnaissance attacks prevenstion on the example of Shodan, IT PW, Warszawa 2017
 23. K. Powójski: Ukryte kanały w IPv6 - badanie i analiza w rzeczywistych warunkach sieciowych / Covert channels in IPv6 - research and analysis in real-life networks, IT PW, Warszawa 2017
 24. M. Skwarek: Rekonesans DNS na podstawie analizy zawartosci zapytań AXFR / DNS reconnaisance based on content of AXFR queries analysis, IT PW, Warszawa 2017
 25. J. Grązka: Wyszukiwanie pełnotekstowe - analiza porównawcza silników wyszukiwania i systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2017
 26. R. Kulesza: Ukrywanie informacji w telefonii IP poprzez wykorzystanie okresów ciszy w rozmowie / Information hiding using silence periods in IP telephony conversations (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 27. K. Borowska: Ataki rekonensansowe z wykorzystaniem publicznie dostępnych narzędzi na przykładzie wyszukiwarek Google i Shodan / Reconnaissance attacks using publicly available tools on Google Search Engine and Shodan examples (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 28. P. Jurczyk: Sposoby minimalizowania oddziaływania strat pakietów na transmisje strumieniowe w sieciach IP (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 29. B. Lipiński: Ukrywanie informacji w ruchu sieciowym Skype: optymalizacja metody steganograficznej wraz z implementacją na platformie mobilnej Android / Skype steganography on Android mobile platform (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 30. M. Karas: Steganografia w transmisji wideo usługi Skype / Steganography in video Skype transmissions (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2014
 31. P. Białczak: Multipleksacja kanału ukrytego jako sposób niejawnej transmisji grupowej (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2014
 32. P. Kopiczko: Steganografia w sieci BitTorrent (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 33. M. Gregorczyk: Analiza niewykrywalnosci oraz opóznień metody steganograficznej TranSteg (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 34. B. Jankowski: Analiza wykrywalnosci wybranych metod steganografii sieciowej (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 35. S. Słoma: Protokoły wymiany klucza kryptograficznego dla protokołu SRTP (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 36. W. Frączek: Steganografia sieciowa: Sposoby głębokiego ukrywania (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 37. P. Bienias: Zastosowanie protokołu OSPFv3 w sieciach MANET (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2009

Defended BSc theses (at WUT)

 1. B. Kosiński: Zastosowanie uczenia maszynowego do automatycznej identyfikacji ataków typu zero-day / Using machine learning to automatically identify zero-day attacks (BSc Thesis), II PW, Warszawa 2024
 2. A. Viatteau: Design and realization of a client-server application for remote image steganalysis on Android devices (BSc Thesis), II PW, Warszawa 2022
 3. F. Krawczyk: Efficient and Scalable Detection of Cryptojacking Using Extended Berkeley Packet Filter (BSc Thesis), II PW, Warszawa 2022
 4. D. Stefański: Impact of public network vulnerability scanning tools on cybercriminals' attacking behavior (BSc Thesis), II PW, Warszawa 2021 (Received: I Prize at the IEEE & Intel Thesis Contest in Cybersecurity 4 Science 2022 category, October 2022)
 5. M. Gryka: Badanie świadomości bezpieczeństwa użytkowników urządzeń z systemem Android / Security awareness evaluation of users of Android-based devices (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2019
 6. J. Barszcz: Realizacja sieci botnet przy użyciu technologii blockchain / Botnet realization based on blockchain technology (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2019
 7. J. Jabłoński: Ukrywanie informacji we współrzędnych geograficznych przy użyciu aplikacji treningowej na urządzenia mobilne / Information hiding using geographic coordinates exemplified by training application on mobile devices (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2019
 8. D. Rękawek: System ochrony przed złosliwym oprogramowaniem typu crypto ransomware wykorzystujący techniki API Hooking i analizę drzewiastych modeli zachowań próbek złosliwego oprogramowania / Protection system against crypto ransomware using API Hooking technique and by analysis of tree behavior patterns of malware samples (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2019
 9. P. Stępniak: Projekt i realizacja zdalnego wirtualnego serwera do anonimizacji aktywności w sieci Internet (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2019
 10. W. Pręcikowski: Wykrywanie oraz klasyfikacja zlosliwego oprogramowania na urządzenia mobilne z systemem Android bazująca na analizie sekwencji wywolań metod wirtualnych / Android malware detection and classification based on analysis of virtual method calls (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2018 (Received: I Prize at the IEEE & Intel Thesis Contest, March 2019)
 11. A. Walecki: Badanie skuteczności mechanizmow zabezpieczeń dostawców rozwiązan sieciowych w detektowaniu i eliminowaniu ukrytej komunikacji / The study of the effectiveness of security mechanisms implemented by network solution vendors in the detection and elimination of hidden communication (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2018
 12. J. Krasowski: Analiza rozwiązań mitygacji aplikacyjnych ataków (D)DoS / Analysis of application (D)DoS attacks mitigation solutions (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2018
 13. A. Krupski: Normalizacja ruchu sieciowego telefonii IP w celu przeciwdziałania technikom steganografii / Normalization of IP telephony network traffic to prevent steganography techniques utilization (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2017
 14. M. Skowron: Analiza bezpieczeństwa w Internecie Rzeczy na przykładzie systemu inteligentnego domu / Internet of Things security analysis based on smart home systems example (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 15. M. Smoleń: Sposoby zabezpieczeń przed fałszywymi aplikacjami na urządzeniach mobilnych z systemem Android / Protection methods against fake applications on Android-based mobile devices (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 16. K. Powójski: Bezpieczeństwo płatniczych kart zblizeniowych / Security of proximity payment solutions (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 17. M. Skwarek: Analiza charakterystyki cyberzagrozeń wykorzystujacych protokół DNS / Cyber threats analysis based on DNS traffic (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 18. M. Podolski: Ukryte kanały w usłudze Dropbox / Covert channels in Dropbox cloud storage (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 19. S. Pakieła: Steganografia w komunikatorach tekstowych / Steganography in chat applications (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 20. B. Jakubczyk: Ocena skuteczności mechanizmów zapewniających prywatnośc uzytkownika na smartfonach z systemem Android / Effectiveness analysis of mechanisms for ensuring users' privacy on Android smartphones (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2015
 21. M. Urbanski: Steganografia w urządzenia mobilnych oraz jej wykrywanie / Steganography in mobile devices and its detection (BSc Thesis), II PW, Warszawa, 2015
 22. M. Karwowski: Ocena skuteczności mechanizmów zapewniania prywatności w sieci Internet / Internet users privacy preserving tools assessement (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 23. M. Krawczyk: Analiza sposobów ukrywania informacji w protokole Real Time Messaging Protocol / Steganography in RTMP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 24. R. Kulesza: Analiza porównawcza bezpieczeństwa usług VoIP i WebRTC / VoIP and WebRTC security (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 25. A. Grygoruk: Analiza metod detekcji i zapobiegania atakom (D)DoS / DDoS detection tools comparison (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 26. Ignacio Azagra Villares: Evaluation of steganographic cost for covert communication in IP networks (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 27. J. Grązka: Badanie jakości transmisji telefonii IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2014
 28. M. Algawam: Comparison of steganographic cost of chosen LACK implementations (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2013
 29. B. Lipiński: Steganografia w środowisku chmury obliczeniowej (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2013
 30. M. Lipiński: Opracowanie cyklu laboratoriów bezpieczeństwa sieciowego (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 31. M. Karas: Steganografia w Skype (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 32. P. Szaga: Steganografia w strumieniowaniu multimediów (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 33. P. Kopiczko: Analiza ruchu w sieci BitTorrent (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 34. P. Ozimkiewicz: System do pomiarów jakości telefonii IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 35. B. Jankowski: PadSteg - system steganograficzny oparty o protokół ARP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 36. M. Gregorczyk: IPGeoStat: narzędzie administratorskie z usługą geolokalizacji adresów IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 37. W. Frączek: Steganografia w protokole SCTP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 38. P. Białczak: Steganografia w usłudze Google Suggest (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 39. S. Słoma: Porówanie buforów odbiorczych dla telefonii internetowej (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 40. M. Kulasza: Wirtualne laboratorium sieciowe (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 41. M. Kreft: Porównanie sposobów zapewniania bezbłędnosci transmisji dla metody steganograficznej LACK (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2009
 42. A. Marcinkowski: Usługi alarmowe w telefonii IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2009

 


WM