Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


count_count_if

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Previous revision
count_count_if [2008/12/11 21:35]
abartcza
count_count_if [2008/12/12 00:03] (aktualna)
abartcza
Linia 115: Linia 115:
 int main() { int main() {
   
-    ​typedef vector<​string>​ VectorString;​ +    // tutaj odpowiednie deklaracje ... 
-  +
-    typedef VectorString::​iterator VectorStringIt;​ +
-   +
-    ​// wektor imion +
-    VectorString vect; +
-   +
-    // iteratory wskazujace na wektor imion vect +
-    VectorStringIt start, end; +
-   +
-    // zmienna zawierająca liczbę elementów pasująca do danego wzroca +
-    ptrdiff_t result; +
-   +
     // przykladowy napis ktory jest wypelniony polskimi imionami, odzielony znakami     // przykladowy napis ktory jest wypelniony polskimi imionami, odzielony znakami
     // które nie są literami alfabetu (separatorami). W imionach nie należy wstawiać ​     // które nie są literami alfabetu (separatorami). W imionach nie należy wstawiać ​
count_count_if.txt · ostatnio zmienione: 2008/12/12 00:03 przez abartcza