Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


generate_generate_n

Szablony generate i generate_n

Szablony generate i generate_n pozwalają przypisać wartości zwracane przez generator do elementów tablicy lub kontenera udostępniającego iterator. Są szczególnie przydatne wtedy, gdy kontener chcemy wypełnić zgodnie z jakąś zależnością funkcyjną. Można z nich również korzystać w celu przypisania kolejnym elementom losowych wartości.
Generatorem może być bezargumentowa funkcja lub obiekt funkcyjny1), zwracający obiekty takiego samego typu, jak przechowywane w kontenerze.

generate

Deklaracja

#include <algorithm>	// tu jest definicja szablonów generate i generate_n
 
template <class ForwardIterator, class Generator>
  void generate ( ForwardIterator first, ForwardIterator last, Generator gen )

Działanie

generate przypisuje wartość zwracaną przez kolejne wywołania gen począwszy od elementu first (włącznie z first) skończywszy na last (bez last). Pozwala więc w intuicyjny sposób przypisać wartości elementom należącym do kontenera.

Parametry

 • first - iterator pierwszego elementu kontenera
 • last - iterator elementu za ostatnim w kontenerze
 • gen - bezargumentowa funkcja lub funktor zwracająca obiekty typu przechowywanego przez kontener; wartość zwracana przez jej kolejne wywołania jest przypisywana kolejnym elementom.

Krótki przykład

/* Wypełnia wektor "losowymi" wartościami */
int random() { return 4; } //patrz http://www.metasploit.com/users/hdm/tools/debian-openssl/
const size_t size = 3;
vector<int> v = vector<int>(size);
generate(v.begin(), v.end(), random);

generate_n

Deklaracja

#include <algorithm>	// tu jest definicja szablonów generate i generate_n
 
template <class OutputIterator, class Size, class Generator>
  void generate_n ( OutputIterator first, Size n, Generator gen ) 

Działanie

generate_n przypisuje wartość zwracaną przez kolejne wywołania gen począwszy od elementu first (włącznie z first) dla n kolejnych elementów.

Parametry

 • first - iterator pierwszego elementu kontenera
 • n - ilość kolejnych elementów do przypisania
 • gen - bezargumentowa funkcja lub funktor zwracająca obiekty typu przechowywanego przez kontener; wartość zwracana przez jej kolejne wywołania jest przypisywana kolejnym elementom.

Krótki przykład

/* Wypisuje "losowe" wartości na stdout */
int random() { return 9; } 
const size_t size = 3;
generate_n(ostream_iterator<int>(cout, " "), size, random);

Porównanie

Wydawać by się mogło, że szablony generate i generate_n w gruncie rzeczy robią to samo, więc są redundantne. Przecież wywołanie:

generate_n (first, n, gen) 

można zastąpić przez:

generate (first, first+n, gen) 

Jednak w funkcjach tych występują inne wymagania co do iteratora. Do wywołania generate potrzebny jest iterator wskazujący na koniec kontenera. A może się zdarzyć, że:

 • zwrócenie takiego iteratora jest kosztowne, szczególnie gdy potrzebujemy nie koniec, a na przykład połowę kolekcji;
 • otrzymanie takiego iteratora jest niemożliwe.

Przykładowo takiej operacji (patrz generate2.cpp):

	generate_n(ostream_iterator<GeneticAlgorithm::Individual>(os, " "), 10, ga.rig_)

za pomocą generate wykonać się nie da.

Długi przykład

Długi przykład zastosowania algorytmu dotyczy pewnego szkieletu algorytmu genetycznego, a dokładniej generacji populacji początkowej.
Kolorowy kod programu znajduje się tutaj. To samo w postaci pliku źródłowego: generate2.cpp

Podsumowanie

Szablony generate i generate_n umożliwiają łatwe wypełnianie kolekcji wartościami zwracanymi przez funkcje lub funktory. Są przydatne tam, gdzie wartości początkowe elementów kontenera zależą od stanu generatora.

1) obiekt funkcyjny, funktor - obiekt udostępniający metodę operator()
generate_generate_n.txt · ostatnio zmienione: 2008/12/12 20:23 przez bfugas