Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


inplace_merge

Algorytm inplace_merge()

template <class BidirectionalIterator>
inline void inplace_merge(BidirectionalIterator first,
             BidirectionalIterator middle,
             BidirectionalIterator last);
 
template <class BidirectionalIterator, class StrictWeakOrdering>
inline void inplace_merge(BidirectionalIterator first,
             BidirectionalIterator middle,
             BidirectionalIterator last, StrictWeakOrdering comp);

Opis algorytmu

Algorytm zawarty w Standard Template Library. Funkcja inplace_merge() łączy dwa uporządkowane rosnąco zakresy [first, middle) oraz [middle, last) w jeden zakres [first, last) uporządkowany rosnąco. Algorytm jest stabilny. W pierwszej wersji funkcji do porównywania elementów używany jest operator< . W drugiej wersji możliwe jest dostarczenie własnego funktora testującego poprzedzanie elementów. Funkcja testująca pobiera 2 argumenty i zwraca wartość logiczną TRUE w przypadku, gdy pierwszy argument poprzedza drugi; jeśli zamienimy argumenty miejscami otrzymamy FALSE.

Złożoność

Złożoność pesymistyczna algorytmu to O(N log(N)).

Nagłówek

#include <algorithm>

Parametry

 • first - iterator wskazujący początek pierwszego zakresu
 • middle - iterator wskazujący koniec pierwszego zakresu i jednocześnie początek drugiego zakresu
 • last - iterator wskazujący koniec drugiego zakresu
 • comp - argument opcjonalny, wskaźnik na funkcję testującą poprzedzanie drugiego obiektu przez pierwszy

Przykłady

 • Inicjalizacja struktur danych
  std::list<int> container, containerDesc, containerDivis;
  std::list<int>::iterator it;
 
  container.push_back(13);    containerDesc.push_back(13);    containerDivis.push_back(2);    
  container.push_back(15);    containerDesc.push_back(11);    containerDivis.push_back(8);
  container.push_back(17);    containerDesc.push_back(9);     containerDivis.push_back(32);
  container.push_back(19);    containerDesc.push_back(7);     containerDivis.push_back(128);
 
  container.push_back(8);     containerDesc.push_back(20);    containerDivis.push_back(1);
  container.push_back(10);    containerDesc.push_back(12);    containerDivis.push_back(4);
  container.push_back(14);    containerDesc.push_back(8);     containerDivis.push_back(16);
  container.push_back(18);    containerDesc.push_back(5);     containerDivis.push_back(64);
  container.push_back(28);    containerDesc.push_back(0);     containerDivis.push_back(1024);
 • Próba użycia algorytmu przy niespełnionym warunku uporządkowania jednego z zakresów

zakres pierwszy: 13, 15, 17
zakres drugi: 19, 8, 10, 14, 18, 28
Na wyjściu otrzymamy niepożądaną kolejność elementów (w tym przypadku niezmienioną)

  std::inplace_merge(container.begin(), ++(++(++container.begin())), container.end());
 
  std::cout << "wynik dzialania funkcji przy braku uporzadkowania rosnacego:" << std::endl;
  for(it = container.begin(); it != container.end(); ++it)
       std::cout << *it << " ";
  std::cout << std::endl <<std::endl;
 • Najprostsze użycie algorytmu inplace_merge tworzące jeden rosnąco posortowany zakres z dwóch oddzielnie uporządkowanych

zakres pierwszy: 13, 15, 17, 19
zakres drugi: 8, 10, 14, 18, 28

  std::inplace_merge(container.begin(), ++(++(++(++container.begin()))), container.end());
 
  std::cout << "zawartosc container'a po wykonaniu inplace_merge to:" << std::endl;
  for(it = container.begin(); it != container.end(); ++it)
       std::cout << *it << " ";
  std::cout << std::endl <<std::endl;
 • Wykorzystanie opcjonalnego argumentu funkcji inplace_merge()

Załóżmy że chcemy uzyskać uporządkowanie malejące z dwóch malejących zakresów.
Do tego celu posłużę się funktorem greater<T> (nagłówek: #include <functional>).
zakres pierwszy: 13, 11, 9, 7
zakres drugi: 20, 12, 8, 5, 0

  std::inplace_merge(containerDesc.begin(), ++(++(++(++containerDesc.begin()))), containerDesc.end(), std::greater<int>());
 
  std::cout << "zawartosc containerDesc'a po wykonaniu inplace_merge z odwroconym uporzadkowaniem to:" << std::endl;
  for(it = containerDesc.begin(); it != containerDesc.end(); ++it)
       std::cout << *it << " ";
  std::cout << std::endl <<std::endl;
 • Wykorzystanie opcjonalnego argumentu funkcji inplace_merge()

Tym razem utworzyłem funkcję bool divisible(int, int), która zwraca TRUE w przypadku gdy drugi argument jest podzielny przez pierwszy, w przeciwnym wypadku FALSE
funkcja zostanie wykorzystana przez inplace_merge

/**
 * Funkcja testująca podzielność drugiego argumentu przez pierwszy
 * Zwraca TRUE w przypadku gdy drugi argument jest podzielny przez pierwszy, w przeciwnym wypadku FALSE
 */
const bool divisible(const int &arg1, const int &arg2)
{
  return !(arg2 % arg1);
}

zakres pierwszy: 2, 8, 32, 128
zakres drugi: 1, 4, 16, 64, 1024

  std::inplace_merge(containerDivis.begin(), ++(++(++(++containerDivis.begin()))), containerDivis.end(), divisible);
 
  std::cout << "zawartosc containerDivis'a po wykonaniu inplace_merge z dostarczona funkcja divisible:" << std::endl;
  for(it = containerDivis.begin(); it != containerDivis.end(); ++it)
       std::cout << *it << " ";
  std::cout << std::endl <<std::endl;

inplace_merge algorithm.cpp

inplace_merge.txt · ostatnio zmienione: 2009/04/03 18:25 przez ornsh