Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


smart_ptr

smart_ptr_latin2.cpp

*
 * Autor: Marcin Szewczyk, 198370
 *
 * Temat: smart_ptr
 *
 * Inteligentne wskaźniki zawarte w module smart_ptr biblioteki boost.
 * Sposób ich wykorzystania, różnice pomiędzy poszczególnymi typami wskaźników, 
 * nieco ciekawostek, które nie rzucają się od razu w oczy.
 *
 * Chociaż ten plik jest dość długi zawiera tylko garść informacji. Pełna 
 * dokumentacja, na której opierałem się pisząc ten program jest tu:
 * http://www.boost.org/doc/libs/1_35_0/libs/smart_ptr/smart_ptr.htm
 *
 * Omówione tutaj typy inteligentnych wskaźników to:
 * - scoped_ptr
 * - scoped_array
 * - shared_ptr
 * - weak_ptr
 * - intrusive_ptr
 * - oraz std::auto_ptr nienależący do bibl. boost, ale warty porównania
 *
 * nie został opisany typ shared_array, ponieważ nie wnosi nic nowego do 
 * omawianych tu zagadnień
 *
 * Changelog:
 * 2008.10.18 W końcu poprawiłem mały wyciek pamięci w miejscu, w którym
 *       nie użyłem smart_ptr - o ironio!
 *
 * Dobre rady:
 * W tym dokumencie prezentowany jest wyciek pamięci w przypadku cykli
 * budowanych na shared_ptr i jego brak w przypadku cykli budowanych na
 * weak_ptr. Można uzyskać dobrą wizualizację zagadnienia przy pomocy
 * aplikacji valgrind,
 * Proponowany sposób użycia:
 * valgrind --leak-check=full ./smart_ptr > /dev/null
 * Efekt:
 *   114 (12 direct, 102 indirect) bytes in 1 blocks are definitely lost in loss
record 3 of 5
 *    at 0x4023294: operator new(unsigned) (vg_replace_malloc.c:224)
 *    by 0x8049AAE: shared_cycle() (smart_ptr.cpp:474)
 *    by 0x804B5C6: main (smart_ptr.cpp:608)
 *
 * Support:
 *   wodny@thlen.pl <- usuń h
 */
 
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <boost/scoped_ptr.hpp>
#include <boost/scoped_array.hpp>
#include <boost/shared_ptr.hpp>
#include <boost/weak_ptr.hpp>
#include <boost/intrusive_ptr.hpp>
#include <boost/enable_shared_from_this.hpp>
#include <vector>
#include <exception>
 
// ==========================================================
// Klasy potrzebne do prezentacji podstawowych cech inteligentnych wskaźników
 
class Harry {
    public:
        Harry(const char* = NULL);
        ~Harry();
 
        void hello();
    private:
        char *name;
};
 
 
class Betty : public Harry {
    public:
        Betty();
        ~Betty();
};
 
// ----------------------------------------------------------
 
Harry::Harry(const char *name_) {
    name = name_ ? strdup(name_) : NULL;
    printf("-- Constructing Harry (%s)\n", name);
}
 
Harry::~Harry() {
    printf("-- Deconstructing Harry (%s)\n", name);
    free(name);
}
 
void Harry::hello() {
    printf("-- Harry \"%s\" says hello\n", name);
}
 
// ----------------------------------------------------------
 
Betty::Betty() {
    printf("---- Constructing Betty\n");
}
 
Betty::~Betty() {
    printf("---- Deconstructing Betty\n");
}
 
// ==========================================================
// Klasa, która posłuży do prezentacji, jak radzą sobie inteligentne wskaźniki z 
// cyklami
//
// Wariant dla cyklu z użyciem shared_ptr
 
class RingNode {
    public:
        RingNode(const char*, const boost::shared_ptr<RingNode>&);
        ~RingNode();
        void connect(const boost::shared_ptr<RingNode>&);
        const char* get_name();
        const boost::shared_ptr<RingNode>& get_node();
    private:
        boost::shared_ptr<RingNode> node;
        char* name;
};
 
RingNode::RingNode(const char* name_, const boost::shared_ptr<RingNode>& node_) :
node(node_) {
    name = name_ ? strdup(name_) : NULL;
    printf("++ Constructing RingNode (%s)\n", name);
}
 
RingNode::~RingNode() {
    printf("++ Deconstructing RingNode (%s)\n", name);
    free(name);
}
 
void RingNode::connect(const boost::shared_ptr<RingNode>& node_) {
    node = node_;
}
 
const char* RingNode::get_name() {
    return name;
}
 
const boost::shared_ptr<RingNode>& RingNode::get_node() {
    return node;
}
 
// ----------------------------------------------------------
// Wariant cyklu z weak_ptr
 
class WeakRingNode {
    public:
        WeakRingNode(const char*, const boost::shared_ptr<WeakRingNode>&);
        ~WeakRingNode();
        void connect(const boost::shared_ptr<WeakRingNode>&);
        const char* get_name();
        const boost::shared_ptr<WeakRingNode> get_node();
    private:
        boost::weak_ptr<WeakRingNode> node;
        char* name;
};
 
WeakRingNode::WeakRingNode(const char* name_, const boost::shared_ptr<WeakRingNode>&
node_) : node(node_) {
    name = name_ ? strdup(name_) : NULL;
    printf("++ Constructing RingNode (%s)\n", name);
}
 
WeakRingNode::~WeakRingNode() {
    printf("++ Deconstructing RingNode (%s)\n", name);
    free(name);
}
 
void WeakRingNode::connect(const boost::shared_ptr<WeakRingNode>& node_) {
    node = node_;
}
 
const char* WeakRingNode::get_name() {
    return name;
}
 
const boost::shared_ptr<WeakRingNode> WeakRingNode::get_node() {
    return node.lock();
}
 
// ==========================================================
// Klasa potrzebna do prezentacji intrusive_ptr
// czyli sama zwiększa/zmniejsza ilość referencji do danego obiektu na zlecenie 
// intrusive_ptr oraz sama odpowiada za zniszczenie obiektu, gdy ilość odwołań 
// spadnie do zera
 
class Intruded {
    public:
        Intruded();
        ~Intruded();
    private:
        int counter;
 
        friend void intrusive_ptr_add_ref(Intruded *const);
        friend void intrusive_ptr_release(Intruded *const);
};
 
void intrusive_ptr_add_ref(Intruded *const);
void intrusive_ptr_release(Intruded *const);
 
// ----------------------------------------------------------
 
Intruded::Intruded() : counter(0) {
    printf("%% Creating Intruded\n");
}
 
Intruded::~Intruded() {
    printf("%% Destroying Intruded\n");
}
 
// Jak widać, licznik jest składową klasy, natomiast funkcje odpowiedzialne za 
// zliczanie - nie.
// Na podstawie typu parametru, intrusive pointer wybiera odpowiedni zestaw 
// funkcji do inkrementacji i dekrementacji ilości odwołań
 
void intrusive_ptr_add_ref(Intruded *const p) {
    printf("%% Added. Now: %d\n", ++(p->counter));
}
 
void intrusive_ptr_release(Intruded *const p) {
    printf("%% Removed. Now: %d\n", --(p->counter));
    if(!p->counter) {
        printf("%% Deleting Intruded because of count == 0...\n");
        delete p;
    }
}
 
// ==========================================================
// Jak uzyskać poprawny (pod względem zliczania odwołań) shared_ptr do obiektu 
// nie mając wiedzy na temat tego, czy już jakiś inny shared_ptr się do niego 
// odwołuje
 
// Konieczne jest dziedziczenie klasy po enable_shared_from_this<>
 
class WithSharing : public boost::enable_shared_from_this<WithSharing> {
public:
    boost::shared_ptr<WithSharing> get_shared() {
        return shared_from_this();
    }
};
 
// ==========================================================
// ==========================================================
// ==========================================================
 
using namespace std;
 
// By uniknąć bardzo długich definicji poniżej
typedef vector< boost::shared_ptr<Harry> > SharedHarryVector;
 
// ==========================================================
// Funkcja wyświetla nagłówek tekstowy podkreślony linijką
 
void header(const char* label) {
    char* bar = strdup(label);
    cout << endl << label << endl;
    memset(bar, '=', strlen(bar));
    cout << bar << endl;
    free(bar);
}
 
// ==========================================================
// ==========================================================
 
// Funkcja jest wywoływana, ale szkodliwy fragment jest wykomentowany
void play_dirty_harry() {
    header("Dirty Harry - czego ze wskaznikami robic nie wolno");
 
    Harry* tmp_harry;
    boost::scoped_ptr<Harry> harry(tmp_harry = new Harry("Simple Class Harry"));
 
    //boost::scoped_ptr<Harry> harry2(tmp_harry);
    // Nielegalne - dwa scoped_ptr, każdy z liczbą odwołań = 1
    // Podczas destrukcji dwóch scoped_ptr dochodzi dwa razy do próby destrukcji 
    // jednego obiektu klasy Harry. Lepiej przedstawi to shared_ptr, który pojawi 
    // się poniżej
 
    //boost::scoped_ptr<Harry> harry_b(harry);
    // Kopiowanie scoped_ptr jest zakazane (konst. kopiujący w sekcji private)
    //boost::scoped_ptr<Harry> harry_c;
    //harry_c = harry;
    // Analogiczna uwaga dotyczy operatora przypisania
 
}
 
void play_nice_harry() {
    header("play_nice_harry - scoped_ptr jak zmienna automatyczna");
    // Jakieś tam zadania
    // ...
 
    // Tutaj proste zastosowanie - scoped_ptr zachowuje się jak zmienna 
    // automatyczna. Po wyjściu poza zasięg, scoped_ptr niszczy siebie, a 
    // wcześniej związany z nim obiekt.
    //
    // Stąd nazwa - scoped - czyli dot. zasięgu.
    // Nawiązuje to do pomysłu "resource acquisition is initialization". Zasoby 
    // są zajmowane w momencie inicjalizacji i, co ważniejsze, zwalniane podczas 
    // "odinicjowania", czyli destrukcji po wyjściu poza zasięg.
 
    boost::scoped_ptr<Harry> harry3(new Harry("Harry3"));
    harry3->hello();
 
    Harry harry4("Harry4");
    harry4.hello();
 
}
 
void play_nice_harry3() {
    // Jednak nie zawsze wystarcza nam zmienna automatyczna. Ciekawsze jest 
    // dynamiczne powoływanie obiektów do życia operatorem "new".
 
    header("play_nice_harry3 - operator \"new\" bez potrzeby wywolania delete");
    boost::scoped_ptr<Harry> harry7;
 
    //
    // Coś tam do roboty...
    bool needHarry = true;
    // Coś tam do roboty...
    //
 
    if(needHarry)
        harry7.reset(new Harry("Harry7"));
 
    //
    // Coś tam do roboty...
    //
 
    if(harry7) {
        printf("-- Stwierdzlismy, ze harry7 sie przyda - wykonajmy na nim operacje\n");
        // Operacje na Harrym...
    }
 
    // Normalnie w tym miejscu przydałoby się wywołanie delete na zwykłym 
    // wskaźniku. Ponieważ jednak nasz inteligenty wskaźnik jest zmienną 
    // automatyczną, sam usunie siebie i skojarzony obiekt
}
 
void comfort_test() throw(exception) {
    header("Comfort test - shared_ptr jak zm. auto.; auto. usuwanie, gdy rzucany jest
wyjatek");
    boost::shared_ptr<Harry> h1;
    boost::shared_ptr<Harry> h2;
 
    // Coś tam...
 
    // Potrzebujemy Harry'ego
    h1.reset(new Harry("Potter"));
    h2.reset(new Harry("Callahan"));
    cout << "Callahan count: " << h2.use_count() << endl;
    h1 = h2;
    cout << "Callahan zjadl Pottera, count: " << h2.use_count() << endl;
    cout << "h1: ";
        h1->hello();
    cout << "h2: ";
        h2->hello();
 
    // Go ahead, make my day.
    //  Rzucamy wyjątek
    cout << "Throwing an exception .44" << endl;
    throw exception();
}
 
// Prezentacja, jak zachowują się intrusive_ptr
void test_intrusive_ptr() {
    header("test_intrusive_ptr");
    boost::intrusive_ptr<Intruded> i1(new Intruded);
}
 
// Ciekawostka związana z shared_ptr
// Różnica, między tym, co deklarujemy jako klasę dla szablonu shared_ptr, a 
// klasą parametru przekazywanego w konstruktorze. Jakie nieoczywiste zdarzenie 
// może wystąpić, gdy destruktory klas są niewirtualne.
 
void non_virt_diffs() {
    header("Niewirtualny destruktor. Roznice miedzy zwyklym wskaznikiem a shared_ptr");
    // Destructor nie jest wirtualny, stąd Betty nie jest niszczona
    {
        cout << "Zwykly Harry-wskaznik na Betty" << endl;
        Harry *hb = new Betty;
        delete hb;
    }
 
    // Nieco inaczej sprawa się przestawia dla shared_ptr
    {
        cout << endl << "Betty-wskaznik na Betty w Harry-szablonie" << endl;
        boost::shared_ptr<Harry> b1(new Betty);
        // shared_ptr pamięta rzeczywisty typ wskaźnika przekazywanego w 
        // parametrze. W związku z tym używa destruktora dla tego typu (Betty) 
        // zamiast typu deklarowanego w szablonie (Harry)
        // > przykładowa implementacja mechanizmu:
        // > http://wodny.org/download/smart_ptr/template_memory.cpp
    }
 
    {
        cout << endl << "Harry-wskaznik na Betty w Harry-szablonie" << endl;
        Harry *b3 = new Betty;
        boost::shared_ptr<Harry> b2(b3);
        // Tutaj shared_ptr nie ma okazji poznać prawdziwego typu obiektu. 
        // Traktuje go jak Harry'ego. Dla poprawnego działania, tu destruktor już 
        // musi być wirtualny.
    }
 
}
 
void play_scoped_array() {
    // Prosty przykład, że inteligentne wskaźniki z dopiskiem _array służą do 
    // kojarzenia ich z tablicami. Nie można by tu użyć scoped_ptr. Jest to 
    // związane z obostrzeniem, że delete stosujemy dla pojedynczego obiektu, 
    // delete[] dla tablic. Inteligenty wskaźnik nie posiadając informacji o 
    // naturze przekazanego wskaźnika źle zarządzałby pamięcią.
    header("Zabawy ze scoped_array");
    boost::scoped_array<Harry> harry_a1(new Harry[3]);
}
 
void general_use() {
    header("Ogolny sposob uzycia shared_ptr");
 
    Harry *hp1 = NULL;
    boost::shared_ptr<Harry> harry_sp1(hp1 = new Harry("Shared Harry1"));
    cout << "harry_sp1.use_count: " << harry_sp1.use_count() << endl;
    //boost::shared_ptr<Harry> harry_sp2(hp1);
    // Taka konstrukcja spowoduje błąd. Dwa shared_ptr będą próbowały usunąć dwa 
    // razy ten sam obiekt podczas własnej destrukcji.
    //
    // Istotne jest, by zauważyć, że shared_ptr nie ma jakiejś ukrytej tablicy 
    // asocjacyjnej (trzymającej się np. wzorca Singleton), która pozwalałaby mu 
    // stwierdzać, którymi wskaźnikami już się opiekuje.
    // Poinformowanie o tym, że kolejny shared_ptr chce również odnosić się do 
    // danego zwykłego wskaźnika następuje przez wykonanie konstruktora 
    // kopiującego (opcjonalnie operatora przypisania). Od tej pory każdy z 
    // shared_ptr ustawi ilość odwołań na 2 i przy destrukcji jednego z nich, 
    // drugi inteligenty wskaźnik dowie się o tym zdarzeniu i zdekrementuje 
    // własny licznik odwołań
    // (Mowa jest tu o logice działania, nie rzeczywistej implementacji 
    // inteligentnego wskaźnika).
    cout << "Czas, by podzielic sie zasobem" << endl;
    boost::shared_ptr<Harry> harry_sp2(harry_sp1);
    boost::shared_ptr<Harry> harry_sp3;
    harry_sp3 = harry_sp2;
    cout << "harry_sp1.use_count: " << harry_sp1.use_count() << endl;
    cout << "harry_sp2.use_count: " << harry_sp2.use_count() << endl;
    cout << "harry_sp3.use_count: " << harry_sp3.use_count() << endl;
 
}
 
SharedHarryVector* get_harries() {
    // Shared_ptr a kontenery
    // (scoped_ptr nie może zostać użyty do takich zastosowań - nie da się 
    // skopiować kontenerowi, poza tym jego przeznaczenie jest inne)
    header("Wektor (vector) z Harrych - uzycie shared_ptr w kontenerach STL");
 
    SharedHarryVector *vect = new SharedHarryVector();
    boost::shared_ptr<Harry> h;
    for(int i = 0; i < 4; ++i) {
        h.reset(new Harry("Vector Harry"));
        cout << "Ilosc Harry'ego przed wlozeniem do wektora: " << h.use_count() << endl;
        vect->push_back(h);
        cout << "Po wlozeniu: " << h.use_count() << endl;
    }
    return vect;
}
 
void stl_container() {
    // W nawiązaniu do powyższej funkcji
    boost::shared_ptr< SharedHarryVector > harry_vector(get_harries());
    cout << "Liczność jednego z wektorowych Harrych: " <<
harry_vector->front().use_count() << endl << endl;
}
 
void no_cycle() {
    header("Bez cyklu");
    // Bez cyklu
    boost::shared_ptr<RingNode> R3(new RingNode("RingNode3",
boost::shared_ptr<RingNode>((RingNode*)NULL)));
    boost::shared_ptr<RingNode> R4(new RingNode("RingNode4",
boost::shared_ptr<RingNode>(R3)));
    cout << "R3 (" << R4->get_name() << ") with count " << R3.use_count() << endl;
    cout << "R4 (" << R4->get_name() << ") with count " << R4.use_count() << "
connected to " << R4->get_node()->get_name() << endl;
    // Wszystkie węzły ulegną zniszczeniu jak powinny
}
 
void shared_cycle() {
    header("Cykl na shared_ptr");
    // Większy cykl, choć uzyskany tylko pośrednio, powoduje, że węzły nie 
    // zostaną usunięte, ponieważ ilość odwołań w shared_ptr nie spadnie do zera
    boost::shared_ptr<RingNode> R7(new RingNode("RingNode7",
boost::shared_ptr<RingNode>((RingNode*)NULL)));
    boost::shared_ptr<RingNode> R8(new RingNode("RingNode8",
boost::shared_ptr<RingNode>(R7)));
    boost::shared_ptr<RingNode> R9(new RingNode("RingNode9",
boost::shared_ptr<RingNode>(R8)));
    R7->connect(R9);
    cout << "R7 (" << R7->get_name() << ") with count " << R7.use_count() << "
connected to " << R7->get_node()->get_name() << endl;
    cout << "R8 (" << R8->get_name() << ") with count " << R8.use_count() << "
connected to " << R8->get_node()->get_name() << endl;
    cout << "R9 (" << R9->get_name() << ") with count " << R9.use_count() << "
connected to " << R9->get_node()->get_name() << endl;
 
    /*
  R7-->"R7"<--------node--------.
      |           |
      *--node-->"R8"<--R8  |
            |     |
            *--node-->"R9"<--R9
    */
}
 
void weak_cycle() {
    header("Cykl na weak_ptr");
    // "Słaby" cykl oparty o weak_ptr
    boost::shared_ptr<WeakRingNode> R5(new WeakRingNode("WeakRingNode5",
boost::shared_ptr<WeakRingNode>((WeakRingNode*)NULL)));
    boost::shared_ptr<WeakRingNode> R6(new WeakRingNode("WeakRingNode6",
boost::shared_ptr<WeakRingNode>(R5)));
    R5->connect(R6);
    boost::weak_ptr<WeakRingNode> Wtmp1(R5);
    boost::weak_ptr<WeakRingNode> Wtmp2(R6);
    // Jak można zauważyć, weak_ptr nie zwiększa licznika odwołań do obiektu, 
    // którego dotyczy, ani nie usuwa obiektu, gdy wielkość ta spadnie do zera. 
    // Obiekt, do którego się odwołuje może zostać usunięty "bez jego wiedzy". 
    // Dlatego właśnie współpracuje z shared_ptr.
    cout << "R5 (" << R5->get_name() << ") with count " << R5.use_count() << "
connected to " << R5->get_node()->get_name() << endl;
    cout << "R6 (" << R6->get_name() << ") with count " << R6.use_count() << "
connected to " << R6->get_node()->get_name() << endl;
    // Poprzez funkcję weak_ptr.lock(), która użyta jest w get_node(), weak_ptr 
    // gwarantuje nam, że zostanie wykonana dodatkowa kopia, a shared_ptr zajmie 
    // się zwiększeniem licznika odwołań, by obiekt nie zniknął podczas 
    // wykonywania na nim operacji.
    // Jeśli obiekt zdążył zniknąć już wcześniej, podczas tworzenia shared_ptr z 
    // weak_ptr dostaniemy wyjątek bad_weak_ptr.
}
 
void shared_and_weak() {
    header("Relacja miedzy shared_ptr i weak_ptr");
 
    cout << "Oryginalny shared_ptr:" << endl;
    boost::shared_ptr<Harry> shared1(new Harry);
    cout << "shared1.count: " << shared1.use_count() << endl;
 
    cout << "weak_ptr z shared_ptr:" << endl;
    boost::weak_ptr<Harry> weak1(shared1);
    cout << "shared1.count: " << shared1.use_count() << endl;
    cout << "weak1.count : " << weak1.use_count() << endl;
 
    cout << "shared_ptr z weak_ptr (z shared_ptr)" << endl;
    boost::shared_ptr<Harry> shared2(weak1);
    cout << "shared1.count: " << shared1.use_count() << endl;
    cout << "weak1.count : " << weak1.use_count() << endl;
    cout << "shared2.count: " << shared2.use_count() << endl;
}
 
void with_sharing_test(WithSharing& ws) {
    header("Test enable_shared_from_this<>");
 
    boost::shared_ptr<WithSharing> ws_a(ws.get_shared());
    cout << "Drugi udzial, use_count: " << ws_a.use_count() << endl;
    /* .
     * /|\
     * |
     * -------------------------------------------------
     * dwa niezależne fragmenty kodu, np. dwa wątki
     * -------------------------------------------------
     * |
     * \|/
     * '
     */
    boost::shared_ptr<WithSharing> ws_b(ws.get_shared());
    cout << "Trzeci udzial, use_count: " << ws_b.use_count() << endl;
 
}
 
void auto_ptr_demo() {
    header("auto_ptr - przy boost maly sens stosowania");
    /*
     *
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libstdc++/libstdc++-html-USERS-4.0/classstd_1_1auto__ptr.html
     *
     * "auto_ptr does not meet the CopyConstructible and Assignable
     * requirements for Standard Library container elements and thus
     * instantiating a Standard Library container with an auto_ptr results in 
     * undefined behavior."
     *
     * Reasumując - auto_ptr ciekawy nie jest. Potrafi tylko oddawać powiązanie z 
     * obiektem, natomiast nie potrafi się nim dzielić. Zastosowanie w 
     * kontenerach nie jest możliwe.
     */
 
    auto_ptr<Harry> a1(new Harry);
    cout << "NEW. " << a1.get() << endl;
    auto_ptr<Harry> a2(a1);
    cout << "1st transfer, source: " << a1.get() << endl;
    cout << "1st transfer, dest. : " << a2.get() << endl;
    auto_ptr<Harry> a3 = a2;
    cout << "2nd transfer, source: " << a2.get() << endl;
    cout << "2nd transfer, dest. : " << a3.get() << endl;
}
 
// ==========================================================
// ==========================================================
// ==========================================================
 
int main(int argc, char** argv) {
    // ==========================================================
    // Zestaw tego, czego robić nie wolno ze scoped_ptr
    play_dirty_harry();
 
    // shared_ptr
    general_use();
 
    // Mniej interesujące
    play_nice_harry();
    // Bardziej interesujące
    play_nice_harry3();
 
    // scoped_array zamiast scoped_ptr - właściwe delete, konkretnie delete[]
    play_scoped_array();
 
    // Niewirtualny destruktor. Różnice między zwykłym wskaźnikiem a shared_ptr
    non_virt_diffs();
 
    // ==========================================================
    // Kontener STL
    stl_container();
 
    // ==========================================================
    // Shared vs Weak a cykle
 
    no_cycle();
    shared_cycle();
    weak_cycle();
    shared_and_weak();
 
    // ==========================================================
    // GŁÓWNY POWÓD UŻYWANIA SMART_PTRów
    //  komfort operatora "new"
    //  z bezpieczeństwem zmiennych automatycznych
    // ==========================================================
    try {
        comfort_test();
    } catch (...) {
        cout << "Caught!" << endl;
    }
 
    // ==========================================================
    // Test enable_shared_from_this<>
    boost::shared_ptr<WithSharing> ws(new WithSharing);
    with_sharing_test(*ws);
 
    // ==========================================================
    // std::auto_ptr
    auto_ptr_demo();
 
    // ==========================================================
    // Intrusive test
    test_intrusive_ptr();
 
    return 0;
}
smart_ptr.txt · ostatnio zmienione: 2008/10/23 11:03 przez rnowak2