Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sort

Biblioteka stl, opis algorytmu : sort

Algorytm sort należący do biblioteki STL umożliwia nam wydajne sortowanie dowolnych zbiorów elementów tego samego typu. Są dwie wersje algorytmu różniące się ilością parametrów. Algorytm sort biblioteki STL znjaduje się w komponencie algorytm dlatego jeśli chcemy używać tego algorytmu należy dołączyć plik nagłówkowy <algorytm>.

#include <algorithm>

sort(first,last) - wersja algorytmu pobierająca dwa argumenty.

template <class RandomAccessIterator> 
 void sort ( RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last );

Parametry odpowiednio oznaczają pierwszy i ostatni element pomiędzy którymi mają one zostać posortowane. Element first znajduje się z w zbiorze elementów sortowanych, a element last już nie – [first, last). Do porównywania elementów używany jest operator „<” , którego działanie możemy dowolnie przeładować dla obiektów sortowanych.

Przykład użycia algorytmu sort z dwoma parametrami na całej tablicy typu int

int a[8] = {5, 29, 1, -40, -17, 65, 100, -100};
sort(a, a+8);
// Out: -100 -40 -17  1  5  29  65 100 

Przykład użycia algorytmu sort z dwoma parametrami na tablicy typu int. Sortowanie elementów [2,7)

int b[8] = {5, 29, 1, -40, -17, 65, 100, -100};
sort(b+2, b+7);
// Out: 5  29 -40 -17  1  65 100 -100 

Przykład sortowania obiektów typu string

vector <string> v1;
v1.push_back("posiedzieć");
v1.push_back("Dobrze");
v1.push_back("Żubrze :)");
v1.push_back("jest");
v1.push_back("przy"); 
sort(v1.begin(), v1.end());
/* 
 * Out: 0:Dobrze
 *   1:jest
 *   2:posiedzieć
 *   3:przy
 *   4:Żubrze :) 
 */

sort(first, last, comp) - wersja algorytmu pobierająca dodatkowo trzeci parametr.

template <class RandomAccessIterator, class Compare> 
 void sort ( RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last, Compare comp );

Ostatni parametr oznacza obiekt lub funkcję, która zostanie wykorzystana do porównywanie elementów podczas sortowania. Argumentami tej funkcji są dwa elementy ze zbioru tego samego typu. Zwraca ona true jeśli pierwszy element ma się znaleźć przed drugim i false w przeciwnym wypadku. Jeśli w sortowanym zbiorze będą elementy równe to nie ma pewności na to że zostaną one w oryginalnej kolejności. Do porównania elementów może zostać również wykorzystany obiekt.

Przykład użycia algorytmu sort z trzema parametrami. Do porównania elementów zostanie wykorzystana funkcja

vector <Samochod> v2;
v2.push_back(Samochod("Lamborghini Gallardo", 512, 723450));
v2.push_back(Samochod("Porsche 911", 190, 346000));
v2.push_back(Samochod("Ferrari 250 S", 210, 1300000));
sort(v2.begin(), v2.end(), porownajMocSamochodow);
/* 
 * Out: [Samochód] Nazwa: Porsche 911 , Cena: 346000 , Moc: 190
 *   [Samochód] Nazwa: Ferrari 250 S , Cena: 1300000 , Moc: 210
 *   [Samochód] Nazwa: Lamborghini Gallardo , Cena: 723450 , Moc: 512
 */

Przykładowa funkcja porównująca dwa obiektu typu samochód pod względem mocy silnika:

bool porownajMocSamochodow(Samochod s1, Samochod s2) { 
  if (s1.moc < s2.moc) return true;
  else return false; 
}

Przykład użycia algorytmu sort z trzema parametrami. Do porównywania elementów zostanie wykorzystana struktura

vector <Samochod> v2;
v2.push_back(Samochod("Lamborghini Gallardo", 512, 723450));
v2.push_back(Samochod("Porsche 911", 190, 346000));
v2.push_back(Samochod("Ferrari 250 S", 210, 1300000));
sort(v2.begin(), v2.end(), mojKlasyfikatorCenowy);
/*
 * Out: [Samochód] Nazwa: Porsche 911 , Cena: 346000 , Moc: 190
 *   [Samochód] Nazwa: Lamborghini Gallardo , Cena: 723450 , Moc: 512
 *   [Samochód] Nazwa: Ferrari 250 S , Cena: 1300000 , Moc: 210
 */

Przykładowa struktura porównująca dwa obiekty typu samochód pod względem ceny:

struct KlasyfikatorCenowy {
 bool operator() (Samochod s1, Samochod s2) { 
   if (s1.cena < s2.cena) return true;
   else return false;
 }
} mojKlasyfikatorCenowy;

Przykładowy program wykorzystujący różne warianty algorytmu sort

sort.txt · ostatnio zmienione: 2008/12/10 22:08 przez czarek