Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


xpressive

boost::xpressive

Narazie jedynie przykładowe użycie biblioteki w wyrażeniach regularnych i (bardzo)prostym parserze składni HTML nie uwzględniającym niektórych rzeczy, a obrazującym możliwości wykorzystania biblioteki boost::xpressive

xpressive.cpp

/* Michał Przychodzeń G1ISI */
#include <boost/xpressive/xpressive.hpp>
#include <iostream>
#include <boost/foreach.hpp>
 
using namespace std;
using namespace boost::xpressive;
using namespace boost;
 
// pomocniczna funkcja zwracająca wcięcie na podanym poziomie wywołania
string recursive_depth_space(int recursive_depth){
	string tabs;	
	for(int i =0; i < recursive_depth; i++)
		tabs += " ";
	return tabs;
}
 
// rekursywne wyświetlenie dopasowań
void recursive_display_nested_results ( boost::xpressive::smatch::nested_results_type::const_iterator begin,
										boost::xpressive::smatch::nested_results_type::const_iterator end,
										int recurisive_depth){
 
	boost::xpressive::smatch::nested_results_type::const_iterator beg = begin;
 
	for(; beg != end; beg++){
		if(beg->nested_results().size()==0){
			cout << recursive_depth_space(recurisive_depth) << beg->str() <<endl;
		}
		else{
			recursive_display_nested_results(beg->nested_results().begin(), beg->nested_results().end(), recurisive_depth + 1);
		}
	}
}
 
 
int main(){
	cout << "autor: Michal Przychodzen." << endl;
	cout << "Prezentacja mozliwosci biblioteki boost::xpressive" << endl;
	cout << "==================================================" << endl;
 
	cout << endl;
	cout << "wyrazenia regularne" << endl;
	cout << "==================================================" << endl;
	cout << " - sprawdzanie recursive_display_nested_results do wzorca" << endl;
	cout << " - wyszukiwanie wzorca" << endl;
	cout << " - wyszukiwanie wszystkich wystapien wzorca" << endl;
	cout << "==================================================" << endl;
	cout << endl;
 
	/* Utworzenie statycznego wyrażenia (dla obiektu string) */
	/* Wyrażenie tworzone jako string i kompilowane */
	string wyrazenie_str("<.*?>");
 
	/* kompilowane wyrażenie jak w perlu */
	sregex wyrazenie = sregex::compile(wyrazenie_str);
	smatch dopasowanie;
 
//	string tekst("<html><head></head><body><h1></h1><p></p></body></html>");
	string tekst("<html><body></body></html>");
 
	cout << "Bazowy tekst: " << endl << tekst << endl;
 
	/* Sprawdzenie czy podany string można dopasować do wyrażenia */
	/* za pomocą pełnego recursive_display_nested_results */
	cout << "1a. regex_match <.*?>: " 
		 << (regex_match(tekst, dopasowanie, wyrazenie) ? "Dopasowany: "+dopasowanie.str() : "Niedopasowany") 
		 << endl;
 
	/* również sub_stringi */
	cout << "1b. regex_search <.*?>: " 
		 << (regex_search(tekst, dopasowanie, wyrazenie) ? "Dopasowany: "+dopasowanie.str() : "Niedopasowany") 
		 << endl;
 
	/* wyrażenie perlowe .tm w składni c++ : */
	wyrazenie = _ >> as_xpr('t') >> as_xpr('m');	
 
	/* Sprawdzenie czy podany string można dopasować do wyrażenia */
	cout << "2a. regex_match .tm: "
		 << (regex_match(tekst, dopasowanie, wyrazenie) ? "Dopasowany: "+dopasowanie.str() : "Niedopasowany") 
		 << endl;
 
	cout << "2b. regex_search .tm: "
		 << (regex_search(tekst, dopasowanie, wyrazenie) ? "Dopasowany: "+dopasowanie.str() : "Niedopasowany") 
		 << endl;
 
	/* wyrażenie perlowe <.*> w składni c++ */
	wyrazenie = "<" >> *_ >> ">";	
 
	/* Sprawdzenie czy podany string można dopasować do wyrażenia */
	cout << "3a. regex_match <.*>: " 
		 << (regex_match(tekst, dopasowanie, wyrazenie) ? "Dopasowany: "+dopasowanie.str() : "Niedopasowany") 
		 << endl;
 
	cout << "3b. regex_search <.*>: "
		 << (regex_search(tekst, dopasowanie, wyrazenie) ? "Dopasowany: "+dopasowanie.str() : "Niedopasowany") 
		 << endl;
 
	/* wyrażenie perlowe <.*> w składni c++ */
	wyrazenie = "<" >> *_ >> ">";	
 
 
	cout << "4a. regex_iterator <.*>: Znalezione: " 
		 << endl;
 
	/* Wszystkie dopasowane sub_stringi */
	sregex_iterator current(tekst.begin(), tekst.end(), wyrazenie);
	sregex_iterator end;
 
	for(;current != end; current++){
		cout << current->str()<< endl;
	}
 
	/* wyrażenie perlowe <.*?> w składni c++ */
	wyrazenie = "<" >> (s1 = -*_) >> ">";	
 
	cout << "4b. regex_iterator <.*?>: Znalezione: " 
		 << endl;
 
	/* Wszystkie dopasowane sub_stringi */
	current = sregex_iterator(tekst.begin(), tekst.end(), wyrazenie);
 
	for(;current != end; current++){
		cout << current->str()<< endl;
	}
 
	cout << endl;
	cout << "5. Rozszerzone mozliwosci boost::xpressive ktorych nie maja wyrazenia regularne" << endl;
	cout << "==================================================" << endl;
	cout << endl;
 
	/* Definiujemy uproszczoną budowę dokumentu HTML */
	sregex open_tag = "<" >> -*alnum >> ">"; // <tag>
	sregex close_tag = as_xpr("</") >> -*alnum >> ">"; // </tag>
	sregex intext = *(_w); // insidetag
	sregex tag = open_tag >> ( !intext | *by_ref(tag) ) >> close_tag; 
	sregex document = tag;
 
	smatch what;
	/* tekst poddawany testowi na poprawność składni */
	tekst = "<html><head><title>Tytul</title></head><body><h1>Naglowek</h1><p1>"\
 			"Akapit</p1><table><tr><td>naglowek</td><td>naglowek</td><td>naglowek</td></tr><tr><td>A</td><td>B</td>"\
			"<td>C</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table></body></html>";
 
	// X - odznaczyć w celu wpisywania tekstu do testowania
	// X	while(tekst.length() > 1){
	if(regex_match(tekst, what, document)){
		cout << "Dopasowano dokument HTML:" << endl << tekst << endl << endl;
		/* ładne wyświetlenie sformatowanego dokumentu html */
		recursive_display_nested_results(what.nested_results().begin(), what.nested_results().end(), 0);	
	}
	// X	cin>>tekst;
	// X	}
 
	getchar();
	return 0;
}
xpressive.txt · ostatnio zmienione: 2008/04/16 15:35 przez mprzycho