Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lighttpd_i_django

Cel konfiguracji

Przedstawiona poniżej konfiguracja pozwala na jednakową obsługę żądania http://127.0.0.1:8000/demo przy uruchomieniu aplikacji z serwerem Lighttpd lub wewnętrznym serwerem WWW udostępnianym przez Django. Przed jej dokonaniem należy skonfigurować serwer Lighttpd - configlighttpd. Działa ona na systemie Linux oraz Windows z dystrybucją Lighttpd uruchomioną poprzez Cygwin. Konfiguracja jest zrealizowana dla pliku urls.py, który zawiera następującą linijkę kodu do obsługi interfejsu FastCGI:

(r'^demo$', 'amfgateway.gateway'),

Konfiguracja Lighttpd

Wszystkie poniższe zmiany dotyczą pliku lighttpd.conf.

 1. Aktywacja modułu mod_rewrite poprzez odkomentowanie:
  #    "mod_rewrite",
 2. Konfiguracja aktywowanego modułu:
  url.rewrite-once = (
    "^/demo$" => "/demo/demo",
  )

Dzięki takiej konfiguracji atrybuty żądania HTTP - SCRIPT_NAME oraz PATH_INFO są ustawiane na 'demo'.

Konfiguracja Django

W pliku konfiguracyjnym Django settings.py należy dodać linijkę:

FORCE_SCRIPT_NAME = ''

Powyższa linijka sprawia, iż w pliku urls.py w celu określenia strony docelowej brany jest pod uwagę wyłącznie atrybut PATH_INFO żądania HTTP.

lighttpd_i_django.txt · ostatnio zmienione: 2012/01/26 12:06 przez maciejp