Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


min_element_max_element

Algorytm min_element max_element

min_element i max_element to algorytmy zwracające najmniejszy/największy element z zakresu [firstElement, lastElement). firstElement i lastElement są iteratorami wskazującymi na pozycję w kontenerze (np. listy, wektora). Porównywanie jest realizowane jest za pomocą domyślnego (wbudowanego) operatora mniejszości < . Dodatkowo możliwe jest podanie jako trzeciego parametru funkcji w roli operatora <, która będzie użyta do znalezienia najmniejszego/największego elementu. Funkcja ta zwraca true jeżeli jej pierwszy parametr jest mniejszy od drugiego parametru.

Deklaracja

W pliku nagłówkowym algorithm

min_element, Pierwsza wersja przyjmuje jako parametr zakres:

template <class ForwardIterator>
 ForwardIterator min_element ( ForwardIterator first, ForwardIterator last );

Druga wersja przyjmuje jako parametr zakres i operator porównujący:

template <class ForwardIterator, class Compare>
 ForwardIterator min_element ( ForwardIterator first, ForwardIterator last,
                Compare comp );

max_element, Pierwsza wersja przyjmuje jako parametr zakres:

template <class ForwardIterator>
 ForwardIterator max_element ( ForwardIterator first, ForwardIterator last );

Druga wersja przyjmuje jako parametr zakres i operator porównujący:

template <class ForwardIterator, class Compare>
 ForwardIterator max_element ( ForwardIterator first, ForwardIterator last,
                Compare comp );

Równoważny kod:

template <class ForwardIterator>
 ForwardIterator min_element ( ForwardIterator first, ForwardIterator last )
{
 ForwardIterator lowest= first;
 if (first==last) return last;
 while (++first!=last)
  if (*first<*lowest)  // or: if (comp(*first,*lowest)) for the comp version
   lowest=first;
 return lowest;
}

Parametry

 • first, last - Iteratory wskazujące z jakiego zakresu wyszukiwany będzie najmniejszy/największy element. Zakres to [first, last), co oznacza że zawiera on wszystkie elementy rozpoczynając od elementu first do elementu poprzedzającego last.
 • comp - funkcja realizująca operator mniejszości <. Jako argumenty przyjmuje element pierwszy i element drugi. Zwraca true jeżeli element pierwszy jest mniejszy niż element drugi.

Zwracana wartość

Iterator wskazujący na element najmniejszy/największy

Ograniczenia

 • W podanym zakresie [first, last) powinien znajdować się co najmniej jeden element
 • Jeżeli first==last zwracany jest last
 • Jeżeli jest kilka elementów najmniejszych/największych zwracany jest ten, który występuje wcześniej w kontenerze

Złożoność

Liniowa: wykonuje operacje porównania n-1 razy, gdzie n to ilość elementów w zakresie

min_element_max_element.txt · ostatnio zmienione: 2008/12/11 00:21 przez kkukolow