Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


remove_copy_remove_copy_if

ALGORYTM REMOVE_COPY / REMOVE_COPY_IF

Algorytm remove_copy kopiuje elementy pewnej kolekcji do innej omijajac obiekty, które sa rowne zadanej wartosci. Algorytm remove_copy_if kopiuje elementy pewnej kolekcji do innej. Element jest kopiowany, jezeli nie zostal spelniony pewien warunek. W przeciwnym przypadku element zostaje pominięty. Funkcje te stosowane sa do operacji na kontenerach, aby poprawic czytelnosc kodu oraz zaoszczedzic programiscie czas.

Nagłowek:

#include <algorithm>

Deklaracje:

	template<class ForwardIterator, class OutputIterator, class Type>
      inline OutputIterator remove_copy(
        ForwardIterator First,
        ForwardIterator Last,
        OutputIterator Result,
        const T& Value
        )
    template<class ForwardIterator, class OutputIterator, class Predicate>
      inline OutputIterator remove_copy_if(
        ForwardIterator First,
        ForwardIterator Last,
        OutputIterator Result,
        Predicate Pred
      )

Parametry:

remove_copy:
     First   - Poczatkowy element kolekcji zrodlowej.
     Last    - Koncowy element kolekcji zrodlowej.
     Result   - Iterator na kolekcje, do ktorej kopiowane sa dane.
     Value   - Wartosc, ktora ma byc pomijana podczas kopiowania.
remove_copy_if:
     Firstt   - Poczatkowy element kolekcji zrodlowej.
     Last    - Koncowy element kolekcji zrodlowej.
     Result   - Iterator na kolekcje, do ktorej kopiowane sa dane.
     Pred    - Warunek okreslajacy czy wartosc ma zostac skopiowana.

Wartosc zwracana:

	Obie funkcje zwracaja iterator na koniec nowej kolekcji.

Złożonosc:

   Obie funkcje pracuja w czasie liniowym.

Przyklad Uzycia

Stworzenie kolekcji:
  std::list<std::string> kolekcja_zrodlowa;    //Tworzymy przykladowa kolekcje obiektow
  kolekcja_zrodlowa.push_back("Adam");      //i wypelniamy ja przykladowymi wartosciami
  kolekcja_zrodlowa.push_back("Ewa");
  kolekcja_zrodlowa.push_back("Usun");
  kolekcja_zrodlowa.push_back("Ela");
  kolekcja_zrodlowa.push_back("Usun");
  kolekcja_zrodlowa.push_back("Jola");
  kolekcja_zrodlowa.push_back("Ola");
remove_copy:
  std::list<std::string> kolekcja_docelowa1;   //Tworzymy kolekcje, do ktorej kopiowala bedzie funkcja remove_copy
  std::string warunek="Usun";           //Tworzymy zmienna przechowujaca napis, ktory ma nie byc kopiowany
 
  kolekcja_docelowa1.resize(10);
 
  std::list<std::string>::iterator doc1_iterator; //Funkcja ma skopiowac kolekcja_zrodlowa do kolekcja_docelowa1 pomijajac wartosc "Usun"
  doc1_iterator = remove_copy(kolekcja_zrodlowa.begin(), kolekcja_zrodlowa.end(), kolekcja_docelowa1.begin(), warunek);
remove_copy_if:
  std::list<std::string> kolekcja_docelowa2;   //Tworzymy kolekcje, do ktorej kopiowala bedzie funkcja remove_copy_if
 
  kolekcja_docelowa2.resize(10);
 
  std::list<std::string>::iterator doc2_iterator; //Funkcja ma skopiowac kolekcja_zrodlowa do kolekcja_docelowa1 pomijajac wartosci
                          //dla ktorych Predykat() == true
  doc2_iterator = remove_copy_if(kolekcja_zrodlowa.begin(), kolekcja_zrodlowa.end(), kolekcja_docelowa2.begin(), Predykat);
Funkcja predykat:
bool Predykat(std::string element){         //Funkcja warunek, ktora zostaje wywolywana przez funkcje remove_copy_if aby sprawdzic,
                          //czy dany element nalezy usunac.
  if(element=="Usun" || element[0] == 'E')
    return true;                //Jezeli element=="Usun" lub pierwszy znak elementu to "E", wtedy nie kopiujemy.
  return false;
}
remove_copy_remove_copy_if.txt · ostatnio zmienione: 2009/04/28 22:17 przez qba