[symbol PW] [zdjęcie]/

dr hab. inż. Robert M. Nowak, prof. uczelni


kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji
[symbol WEiTI]
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
pokój 23 (parter)
tel. (+48 22) 234 77 18
email: robert.nowak(at)pw.edu.pl

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

lista , bibtex , google scholar