Links, Linki, Sznurki ... . Rechts, ;-)...
Zespół Technik Radiolokacyjnych Laboratorium (naukowe) Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Rycerze Okręgu Jednostkowego Signal Processing Symposium Microwave and Radar Week 2018
(MIKON-2018, National URSI Symposium 2018)
IEEE Poland AP/AES/MTT Jt. Chapter
Mapa UMP
Portret nieformalny dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, prof. PW
Instytut Systemów Elektronicznych
Institute of Electronic Systems
p 454 (GE)
tel (+48-22)234-5441
email:jmisiure@elka.pw.edu.pl
Research Badania naukowe
Compressed Sensing in Radar Oszczędne próbkowanie w zastosowaniach radiolokacyjnych
Nonuniform sampling problems, Problemy nierównomiernego próbkowania
MTI filtering and filter design, Filtracja TES i projektowanie filtrów
SAR/ISAR imaging Tworzenie obrazów radarowych z syntetyczną aperturą
Noise and PCL radar technology, Technika radarów szumowych i pasywnych
Programmable logic DSP applications Zastosowania logiki programowalnej
Real-time programming Oprogramowanie czasu rzeczywistego
Radar resource management Zarządzanie zasobami radaru
Publications in repo.pw.edu.pl Publikacje w repo.pw.edu.pl

Bionote

Jacek Misiurewicz was born in Warsaw, Poland in 1965. He received the M.Sc. and Ph.D. degrees in electronics engineering from Warsaw University of Technology in 1988 and 1996, respectively. In 2013, he obtained a DSc (habilitacja) from Electronics and Information Technology Faculty.

Since 1988 he has been in the Institute of Electronics Fundamentals (now Institute of Electronic Systems) at Warsaw University of Technology on the posts of a teaching assistant and assistant professor in the area of digital signal processing. He was involved with several research and development projects -- granted from the Polish radar industry, Ministry of Science and European bodies (EDA, FP7) -- in the area of digital processing of radar signals. His interests include nonuniform sampling problems, MTI filtering and filter design, SAR and PCL technology, Compressed Sensing in radar, as well as programmable logic applications and real-time programming.

He was a member of an Organizing Committee of National Circuit Theory conferences in 1991 and 1992, and International Radar Symposium (IRS) in 2006 and 2008. In 2016 he was a TPC chair of IRS-2016, and in 2018 will be an Organizing Committee Chair for Microwave and Radar Week in Poland. He also served as a reviewer for scientific journals, notably IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, and as a TPC member for radar conferences: IRS since 2008, Fusion 2011, 2012, 2014, 2015 and 2016, IEEE Radar Conference 2008, 2017.

He is a member of IEEE since 1993 (SM since 2003), he served as IEEE Poland Section Newsletter Editor in 1998-2004, as AP/AES/MTT Joint Chapter Vice-Chairman (AES) in 2014++.

Course pages
Strony przedmiotów

Przedmioty